Đánh giá của bạn về trang thông tin điện Cẩm Thủy
30600 người đã bình chọn
258 người đang online

Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường công tác, triển khai, thực hiện cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Đăng ngày 15 - 02 - 2023
100%

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. Sau 07 năm triển khai cho vay chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, triển khai, thực hiện cho vay đến các đối tượng trên địa bàn.

Cán bộ tín dụng kiểm tra hộ vay vốn xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện

Đến ngày 31/01/2023, dư nợ cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đạt 7 tỷ đồng cho 19 đối tượng vay vốn (trong đó vay để xây dựng nhà ở xã hội là 15 khách hàng với dư nợ 5,4 tỷ đồng, cho vay mua nhà ở xã hội là 04 khách hàng với dư nợ 1,6 tỷ đồng).

Để các đối tượng được vay vốn nắm bắt được chủ trương, chính sách về chương trình cho vay nhà ở xã hội tại NHCSXH. Ngày 14/02/2023, UBND huyện đã ban hành công văn số 265/UBND-LĐTBXH về việc tiếp tục triển khai cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, để chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn:

1. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện và UBND các xã, thị trấn: Tuyên truyền đến các hội viên và nhân dân trên địa bàn về các chủ trương, chính sách cho vay nhà ở xã hội; nắm bắt nhu cầu vay vốn; hướng dẫn, xác nhận thủ tục hồ sơ vay vốn; tổ chức bình xét cho vay theo thứ tự ưu tiên đã được quy định. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện phối hợp với NHCSXH huyện thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về các chủ trương, chính sách cho vay nhà ở xã hội theo định kỳ tuần, tháng.
         2. Về các đối tượng được vay vốn gồm:

a) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

b) Người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu vực đô thị;

c) Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

d) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

Các đối tượng trên, trừ đối tượng người có công với cách mạng, các đối tượng còn lại phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, hộ cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về phương thức cho vay: NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc qua các tổ chức chính trị - xã hội.

4. Về thời hạn cho vay: Tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

5. Về mức cho vay: Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội: Tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

6. Lãi suất cho vay: Do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ (hiện nay lãi suất cho vay là 4,8%/năm).

7. Định kỳ hạn trả nợ gốc: 06 tháng/01 lần kể từ ngày người vay vốn nhận khoản vay đầu tiên; trả lãi theo định kỳ hàng tháng.

8. Trả lời vướng mắc: Mọi vướng mắc xin liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Thủy qua số điện thoại đường dây nóng 0865.460.567 hoặc số điện thoại 0981.907.708 - Phó Giám đốc để được giải đáp.

* Để được hướng dẫn về thủ tục cho vay thông qua số điện của cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn:

     1. Bà: Trịnh Thị Tú, số điện thoại: 0978.162.878. Phụ trách các xã: Cẩm Yên, Cẩm Quý và Thị trấn Phong Sơn.

     2. Bà: Lương Thị Hà, số điện thoại: 0963.135.603. Phụ trách các xã: Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Lương và Cẩm Tâm.

     3. Bà: Nguyễn Thị Yên, số điện thoại: 0972.310.536. Phụ trách các xã: Cẩm Thành, Cẩm Long và Cẩm Vân.

     4. Bà: Trịnh Thị Hà, số điện thoại: 0389.568.559. Phụ trách các xã: Cẩm Phú, Cẩm Bình và Cẩm Châu.

     5. Bà: Phạm Hoài Vân, số điện thoại: 0388.917.836. Phụ trách các xã: Cẩm Liên, Cẩm Ngọc, Cẩm Giang và Cẩm Tân.

 

                                                                          Ngân hàng Chính sách xã hội

<

Tin mới nhất

Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường công tác, triển khai, thực hiện cho vay ưu đãi để mua,...(15/02/2023 3:53 CH)

Hội Khuyến học huyện tổ chức “Tết khuyến học đất Cẩm - xuân Đinh Dậu 2017”(23/01/2017 2:32 CH)