Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Vì em hiếu học số 38 Em Phùng Nhật Lệ - Trường tiều học Cẩm Châu