Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

  • Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Trong năm 2021 huyện Cẩm Thủy từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực.

  • Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đối số quốc gia. Theo đó, ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đối số quốc gia.

  • Sáng ngày 27/4/2022, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp lần thứ hai. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  • Chiều 12-4, Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã ký kết "Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 - 2025" năm 2022.

  • Trong thời gian gần đây, chúng ta thường nghe đến khái niệm “chuyển đổi số” được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Vậy chuyển đổi số là gì và có tầm quan trọng như thế nào?

  • Sáng ngày 26/4, Ban chỉ đạo chuyển đổi số UBND Tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai các nội dung thực hiện chuyển đổi số năm 2022. Tại điểm cầu UBND huyện dự hội nghị có đồng chí Phạm Viết Hoài– HUV – Chủ tịch UBND Huyện, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, giám đốc trung tâm viễn thông, chi nhánh Viettel, bưu điện huyện Cẩm Thủy và 17 điểm cầu tại UBND các xã, thị trấn có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Trưởng các Đoàn thể - Chính trị, xã hội; Công chức chuyên môn UBND xã, thị trấn; tổ cộng nghệ số cộng đồng.

1