Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1398/UBND-VHTT 10/08/2020 V/v tiếp tuc̣ đẩy maṇ h công tác tuyên truyền, kiểm soá t và ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng.
1391/UBND - VHTT 10/08/2020 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 6/2020/TT-BTTTT ngày 17/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1387//UBND-VP 09/08/2020 V/v triển khai thực hiện Công điện khẩn số 18/CĐ-UBND ngày 08/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
1385/UBND-VP 07/08/2020 V/v thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
1371/UBND-LĐTBXH 06/08/2020 V/v rà soát lập hồ sơ giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2020
1368/UBND-VHTT 05/08/2020 V/v tạm dừng các hoạt động Văn hóa, TDTT để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.
1367/UBND-YT 05/08/2020 V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1364 /UBND-VHTT 05/08/2020 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
1355/UBND - VHTT 04/08/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
1346/UBND-VP 04/08/2020 V/v thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh
1341/UBND - VHTT 03/08/2020 V/v hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và Smart Thanh Hóa nhằm tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1338/UBND-VHTT 03/08/2020 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
128/TB-UBND 02/08/2020 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa
1332/UBND - VHTT 31/07/2020 V/v triển khai gửi, nhận văn bản điện tử với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1315/UBND-YT 29/07/2020 V/v: tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu
1 2 3 4 5 6