Đánh giá của bạn về trang thông tin điện Cẩm Thủy
33303 người đã bình chọn
2730 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2271/UBND-TNMT 12/09/2023 Về việc triển khai thực hiện các Văn bản hợp nhất của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2121/QĐ-XPHC 12/09/2023 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở Phạm Đăng Hùng - Cẩm Thành
2120/QĐ-XPHC 12/09/2023 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở Đỗ Xuân Cần - Cẩm Thành
139/TB-UBND 06/09/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất 38 lô đất điểm dân cư khu Hai Dòng, thôn Thuần Lương, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ
2039/UBND-TP 18/08/2023 V/v Triển khai Nghị quyết 107/NQ-CP về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL
1926/UBND-VP 08/08/2023 triển khai thực hiện cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý
128/TB-HĐ 03/08/2023 thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư cẩm phong thị trấn phong sơn
130/TB-HĐ 03/08/2023 thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư cẩm phú
127/TB-UBND 01/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất 14 lô đất thuộc khu biệt thự đơn lập, MBQH khu dân cư Cẩm Phong, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ (nhờ văn thư uỷ ban đưa lên trang thông tin điện tử huyện)
128/TB-UBND 01/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất 32 lô đất thuộc khu nhà phố thương mại và nhà liên kế, MBQH khu dân cư Cẩm Phong, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ
129/TB-UBND 01/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất 06 lô đất thuộc MBQH các điểm dân cư nông thôn tại xã Cẩm Phú và xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thuỷ
1724/QĐ-UBND 01/08/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư nông thôn tại xã Cẩm Phú và xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy
1858/UBND-VP 31/07/2023 tăng cường phòng, chống các bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino trên địa bàn huyện.
1691/2023/ QĐ-UBND 28/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
1769/UBND-VP 21/07/2023 V/v giao triển khai Quyết định số 1033/QĐ-BTTTT ngày 13/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết TTHC năm 2023.
1 2 3 4 5 6