Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/TB-HĐXT 26/09/2022 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
2470/UBND-VP 26/09/2022 triển khai Công văn số 13767/UBND-VX ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh
01/HĐXT-TK 23/09/2022 V/v hướng dẫn việc phỏng vấn tại vòng 2 và giới hạn tài liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm
2461/UBND-VHTT 23/09/2022 V/v tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
2216/QĐ-UBND 22/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
01/TB-HĐXT 21/09/2022 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển (vòng 2) trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
03/TB-HĐKTSH 13/09/2022 THÔNG BÁO Thay đổi lịch kiểm tra sát hạch (vòng 2) tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Cẩm Thủy năm 2022
2255/UBND-TNMT 06/09/2022 Về việc triển khai Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
95/TB-UBND 16/08/2022 Thông báo tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Cẩm Thủy
93/TB-UBND 11/08/2022 Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Thủy năm 2022
1934/UBND-VHTT 04/08/2022 V/v hướng dẫn việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022
1921/UBND- 03/08/2022 V/v phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
1883/UBND-KTHT 01/08/2022 V/v tiếp tục tuyên truyền, triển khai dán thẻ định danh đối với xe ôtô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
1736/QĐ-UBND 28/07/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Cẩm Thủy đến năm 2030
155/KH-UBND 27/07/2022 Kế hoạch thực hiện lập Hồ sơ sức khỏe điện tử tại huyện Cẩm Thủy năm 2022
1 2 3 4 5 6