Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1289 / UBND-GD 26/09/2019 SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Cẩm Thủy
120 /TB-UBND 09/09/2019 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất
114/TB-UBND 23/08/2019 Thông báo: kết quả phỏng vấn tại vòng 2 và dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển trong kì xét tuyển giáo viên mần non và giáo viên tiểu học năm 2019
10/TB-BCĐ 15/08/2019 THÔNG BÁO Cảnh báo cấp cháy rừng cấp III, từ ngày 15/8/2019 đến ngày 22/8/2019
1492/QD-UBND 06/08/2019 Quyết định về việc ban hành nội quy phỏng vấn trong kì xét tuyển giáo viên mần non và giáo viên tiểu học năm 2019
1492/QD-UBND 06/08/2019 Quyết định về việc ban hành nội quy phỏng vấn trong kì xét tuyển giáo viên mần non và giáo viên tiểu học năm 2019
1492/QD-UBND 06/08/2019 Quyết định về việc ban hành nội quy phỏng vấn trong kì xét tuyển giáo viên mần non và giáo viên tiểu học năm 2019
100/TB-UBND 06/08/2019 Thông Báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng kí tại Phiếu dăng kí dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong kì xét tuyển giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học năm 2019.
100/TB-UBND 06/08/2019 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong kỳ xét tuyển giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học năm 2019
104/KH-UBND 06/08/2019 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc huyện Cẩm Thủy năm 2020
992 /UBND-NV 02/08/2019 V/v triển khai Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2019.
103 /KH-UBND 02/08/2019 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Cẩm Thủy
978/ UBND-VHTT 31/07/2019 V/v đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh.
956/UBND – TP 29/07/2019 V/v triển khai Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
02/CHDXT-TK 25/07/2019 V/v hướng dẫn việc phỏng vấn tại vòng 2 trong kì xét tuyển viên chức làm việc tại Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2019
1 2 3 4 5 6