Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
131/KH-UBND 21/06/2022 Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2022
122/KH-UBND 14/06/2022 Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn huyện
1456/UBND-KTHT 08/06/2022 V/v triển khai các biện pháp phòng dịch, bảo đảm vệ sinh ATTP, cung cấp điện và ổn định giá cả trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022-2023
1438/UBND-VHTT 07/06/2022 V/v lỗ hổng bảo mật CVE-2022- 30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool.
1439/UBND-VHTT 07/06/2022 V/v thông tin tuyên truyền đăng ký tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022.
243/BC-UBND 07/06/2022 Báo cáo Tổng kết công tác thi và tuyển sinh năm 2021
117/KH-UBND 02/06/2022 KẾ HOẠCH Triển khai tháng hành động động phòng chống ma túy năm 2022
114/KH-UBND 30/05/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
04/2022/TT/BNV 23/05/2022 thông tư sửa đổi bổ sung điểm c khoản 1 điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2019
05/2022/TT-BNV 23/05/2022 thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 04/TT-BNV ngày 31/8/2012
1202/UBND-VP 17/05/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Công nghiệp địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
1182/UBND-VHTT 16/05/2022 V/v hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn trong các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trong bối cảnh thích ứng, linh hoạt
96/KH-UBND 05/05/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2030
916/UBND-TP 15/04/2022 Triển khai Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 914/QĐ- UBND ngày14/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội phức tạp
52/TB-UBND 07/04/2022 Thông báo về việc nghỉ lễ và phân công trực nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022
1 2 3 4 5 6