Đánh giá của bạn về trang thông tin điện Cẩm Thủy
33303 người đã bình chọn
2274 người đang online

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Đăng ngày 20 - 09 - 2018
100%

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy (Địa chỉ: thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất với các nội dung sau:

1. Quyền sử dụng đất bán đấu giá: khu dân cư  xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy năm 2018 (MBQH được phê duyệt tại Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 18/6/2018).

- Tổng diện tích 03 khu vực đất ở đấu giá: 4 840,0 m2, gồm 34 lô, trong đó:

+ Khu Cây Run, thôn Mới (22 lô, từ lô số 01 đến lô số 22): 3 080,0 m2

+ Khu Gò Đống, thôn Mới (06 lô, từ lô số 01 đến lô số 06): 900,0 m2;

+ Khu Cây Trắm, thôn Vót (06 lô, từ lô số 01 đến lô số 06): 860,0 m2;

- Hiện trạng: Đất do UBND xã quản lý, không phải thực hiện bồi thường, GPMB.

2. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích: Đất ở.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Giao lâu dài.

3. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp.

4. Giá khởi điểm để đấu giá:

- Theo Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD đất ở khu dân cư tại xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thuỷ của UBND huyện Cẩm Thuỷ.

- Tổng giá khởi điểm: 2.904.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm linh bốn triệu đồng).

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá: Có phòng tổ chức đấu giá và trang thiết bị cần thiết phục vụ đấu giá: tối thiểu 10 bộ bàn, ghế hội trường; 02 máy tính, 01 máy chiếu + màn chiếu;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, có tối thiểu 01 đấu giá viên, đã bán đấu giá quyền sử dụng đất thành công 01 hợp đồng có quy mô tương tự;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp: Tổ chức đấu giá đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và Luật Đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản: Bản sao chứng thực quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động; có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật; hồ sơ kê khai năng lực đội ngũ đấu giá viên, nhân viên của tổ chức đấu giá tài sản.

6. Phương pháp đánh giá để chọn Tổ chức đấu giá

- Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá; Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là là tổ chức có hồ sơ được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 5 nêu trên.

- Trường hợp có nhiều tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá là đạt tất cả tiêu chí quy định tại mục 5 nêu trên thì Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá thấp nhất là tổ chức được lựa chọn (mức thù lao dịch vụ đấu giá sử dụng để đánh giá không bao gồm phần giá trị 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

7Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Trong thời hạn: 03 ngày làm việc (kể từ ngày đăng thông báo).

- Địa điểm: Tại phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cẩm Thủy

- UBND huyện Cẩm Thủy thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết để đăng ký tham gia.

 

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất(20/09/2018 6:43 SA)