Đánh giá của bạn về trang thông tin điện Cẩm Thủy
33660 người đã bình chọn
573 người đang online

Danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2015, định hương đến năm 2020

Đăng ngày 07 - 12 - 2012
100%

Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến 2020. UBND huyện Cẩm Thủy kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện các lĩnh vực đầu tư: Thương mại và du lịch 06 dự án; Công nghiệp và kết cấu hạ tầng nông thôn 17 dự án.

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2013-2015, ĐINH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
Trên địa bàn huyện Cẩm Thủy (Lĩnh vực Du lịch & TM)
 

STT
Tên dự án
Hình thức đầu tư
Địa điểm đầu tư
Quy mô đầu tư nội dung dự án
Tổng mức đầu tư dự kiến
(Tỷ đồng)
Thời gian dự kiến khởi công; hoàn thành
Đấu mối
liên hệ
Ghi Chú
1
Bảo tồn Làng danh thắng
 
Làng Ngọc, Cẩm Lương
 
12
2010 -2020
Sở VHTT&DL
 
2
Mở rộng quy hoạch khu du lịch suối cá Cẩm Lương trên 200 ha
 
Xã Cẩm Lương
 
 
2012-2020
Sở VHTT&DL
 
3
Siêu thị, trung tâm thương mại
Đầu tư xây dựng mới
Thị trấn Cẩm Thủy
 
15
2015 - 2020
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
4
Lò giết mổ gia súc
Đầu tư xây dựng mới
TT Cẩm Thủy
1.000 T/năm
5
2015 - 2020
UBND
 huyện Cẩm Thủy
 
5
Chợ thị trấn Cẩm Thủy
Đầu tư xây dựng mới
TT Cẩm Thủy
Chợ Loại II
10
2013- 2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
6
Chợ xã Cẩm Phong
Đầu tư xây dựng mới
Xã Cẩm Phong
Chợ Loại II
10
2013- 2015
UBND
 huyện Cẩm Thủy
 

 
 
 
 
 
 
DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2013-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
Trên địa bàn huyện Cẩm Thủy(Lĩnh vực Công nghiệp và kết cấu hạ tầng nông thôn).
 

STT
Tên dự án
Hình thức đầu tư
Địa điểm đầu tư
Quy mô đầu tư/Nội dung dự án
Tổng mức đầu tư dự kiến
(Tỷđồng)
Thời gian dự kiến khởi công - Hoàn thành
Đấu mối liên hệ
Ghi Chú
1
Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cẩm Tú
Đang thực hiện
Xã Cẩm Tú
20 ha
25
2013- 2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
2
Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Cẩm Châu
Thực hiện mới
Xã Cẩm Châu
25-30 ha
30-30
2015- 2018
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
3
Cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu xã Cẩm Vân
Đầu tư xây dựng mới
Xã Cẩm Vân
Cầu được thiết kế 02 làn xe (tải trọng…tấn) và phần đường dành cho người đi bộ, xe máy
110
2015- 2018
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
4
Đường giao thông
QL 217 Cẩm Sơn đi Cẩm Yên, Cẩm Vân
Đầu tư xây dựng mới
Cẩm Sơn, Cẩm Yên
Dài 8 km; Cấp 4 miền núi
16
2013- 2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
5
Đường giao thông
QL 217  Phâng Khánh đi Điền Thái, Bá Thước
Đầu tư xây dựng mới
Cẩm Thành
10,5 km; Cấp 4 miền núi
26
2013- 2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
6
Cầu treo Cẩm Giang đi thị trấn Cẩm Thủy
Đầu tư xây dựng mới
Xã Cẩm Giang qua thị trấn Cẩm Thủy
Dài khoảng 850 mét; đường bê tông phía thị trấn nối cầu treo 1 km
15
2015-2018
UBND
huyện Cẩm Thủy
 

 

7
Đường GT xã Cẩm Bình – Cẩm Thạch – Cẩm Liên – Cẩm Thành
Đầu tư xây dựng mới
Các xã C.Bình – C.Thạch – C.Liên – C.Thành
Dài 33,0 km
137,336
2013- 2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
8
Sửa chữa, nâng cấp hồ Dọc Kết xã Cẩm Long
Sữa chữa, nâng cấp
Xã Cẩm Long
 
10,7
2013- 2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
9
Sửa chữa, nâng cấp hồ Ngọc Nước, xã Cẩm Thành
 
Sữa chữa, nâng cấp
Xã Cẩm Thành
 
10,76
2013- 2015
UBND
 huyện Cẩm Thủy
 
10
Hồ làng Lụt xã Cẩm Yên
Sữa chữa, nâng cấp
Cẩm Yên
 
5,0
2013- 2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
11
Hồ Bai Muồng,
xã Cẩm Tâm
Sữa chữa, nâng cấp
Cẩm Tâm
 
4,2
2013- 2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
12
Các điểm kè chống sạt lở bờ sông Mã, đoạn qua huyện Cẩm Thủy
Đầu tư xây dựng mới
Các xã dọc bờ Mã
 
50,0
2013 – 2015 và 2015 - 2018
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
13
 
Trụ sở UBND
xã Cẩm Yên
Đầu tư xây dựng mới
Xã Cẩm Yên
 
4,0
2013 -2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
14
Trụ sở UBND
xã Cẩm Tâm
Đầu tư xây dựng mới
Xã Cẩm Tâm
 
4,0
2013 -2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
15
Trụ sở UBND
 xã Cẩm Châu
Đầu tư xây dựng mới
Xã Cẩm Châu
 
4,0
2013 -2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
16
Trụ sở UBND
xã Cẩm Ngọc
Đầu tư  xây dựng mới
Xã Cẩm Ngọc
 
4,0
2013 -2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 
17
Trụ sở Công an huyện
Đầu tư  xây dựng mới
Thị trấn Cẩm Thủy
 
20
2013 -2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
 

 

<

Tin mới nhất

Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy.(04/06/2017 2:14 CH)

Danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2015, định hương đến năm 2020(07/12/2012 9:41 SA)

Danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2015, định hương đến năm 2020(07/12/2012 9:41 SA)

°