Đánh giá của bạn về trang thông tin điện Cẩm Thủy
1613 người đã bình chọn
2228 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1767/QĐ-UBND 02/10/2018 Quyết định về việc ban hành nội quy kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn trong kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non và xét tuyển giáo viên tiểu học năm 2018
1768/QĐ-UBND 02/10/2018 Quyết định ban hành Nội quy kiểm tra, sát hạch bằng hình thức trác nghiệm trên giấy trong kỳ xét tuyển giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học năm 2018
01/CHĐXT-TK 01/10/2018 Hướng dẫn việc kiểm tra, sát hạch trong xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non; xét tuyển giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học
01/TB-HĐXT 28/09/2018 Thông báo triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch trong xét tuyển giáo viên tiểu học năm 2018
01/TB-HĐKTSH 27/09/2018 Thông báo triệu tập thí sinh dự sát hạch trong xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non năm 2018
01/TB-HĐXT 27/09/2018 Thông báo triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch trong xét tuyển giáo viên mầm non 2018
19/09/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất
109/TB-UBND 17/09/2018 Thông báo số lượng và danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển giáo viên tiểu học
1144/UBND-VHTT 12/09/2018 Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
99/KH-UBND 12/09/2018 Về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2018
07/09/2018 Thư kêu gọi Ủng hộ nhân dân huyện Cẩm Thủy bị thiệt hại do lũ lụt
2131/TB-SGDĐT 06/09/2018 Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Sở Giáo dục và Đào tạo để tiếp nhận thông tin phản ánh về dạy thêm, học thêm, thực hiện các khoản thu, chi ngân sách và tổ chức các hoạt động giáo dục tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
97/KH-UBND 04/09/2018 Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn huyện Cẩm Thủy
1452/QĐ - UBND 31/08/2018 Thành lập Ban tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân sau trận mưa lũ từ ngày 30/8/2018
1078/UBND-TP 29/08/2018 Triển khai Thông tư số 11/2018/TT-BTP
1 2 3 4 5 6