Đánh giá của bạn về trang thông tin điện Cẩm Thủy
1278 người đã bình chọn
1079 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=43

Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa 2018 (22/05/2018)

UBND huyện vừa tổ chức Hội nghị triển khai Phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2018. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí lãnh đạo trong BTV HU; TT HĐND. Đại diện MTTQ, các đoàn thể, các ngành liên quan;...