Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 96/KH-UBND
Ngày ban hành 05/05/2022
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2030
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 96_KH-UBND