Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 916/UBND-TP
Ngày ban hành 15/04/2022
Trích yếu Triển khai Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 914/QĐ- UBND ngày14/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội phức tạp
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm T4-QD-1144.pdf
-SO-1144-CUA-UBND-TINH-THANH-HOA.-1(15.04.2022_17h01p49)_signed.pdf