Hội nghị hướng dẫn thực hiện Luật thanh tra năm 2022

Sáng ngày 29/02/2024, UBND huyện Cẩm Thủy tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện Luật thanh tra năm 2022 và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã. Đồng chí Nguyễn Tiến Lực – Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội Khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023; sau khi Luật có hiệu lực Chính phủ đã ban hành Nghị định, thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể với nhiều điểm mới, thể hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường trách nhiệm của Thanh tra cấp huyện trong hoạt động thanh tra.

Luật Tiếp công dân, Khiếu nại, Luật Tố cáo đã được quán triệt và tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện hơn 10 năm qua và đã đạt được những kết quả tích cực, công tác tiếp công dân đã được cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định; công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đề nghị, phản ánh của các cơ quan, đơn vị được thực hiện kịp thời, không để tồn đọng và phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp.

Nhằm trang bị trang bị, cập nhật thêm những điểm mới, những nội dung cốt lõi của Luật Thanh tra 2022 và bồi dưỡng một số kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiếp dân nhận thức đầy đủ pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Duy Mai - Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 4, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá truyền đạt, hướng dẫn những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022 và một số kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn, các bước quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số vấn đề về kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

Để việc triển khai thi hành luật thanh tra và duy trì nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến lực đề nghị các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra đã đề ra. chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, phân loại xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn và lĩnh vực phụ trách; Các đồng chí cán bộ công chức được phân công nhiệm vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ các văn bản có liên quan; tham mưu cho thủ trưởng đơn vị giải quyết các vấn đề đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định, hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài hoặc khởi kiện hành chính nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.