Ngân hàng chính sách xã hội: Tập trung rà soát nhu cầu vốn, giải ngân kịp thời nhu cầu về vốn cho các hộ gia đình trang trải chi phí học tập, tiếp sức cho Học sinh Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường năm học mới 2023-2024.

Nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên (HSSV) trang trải một phần chi phí, sinh hoạt trong thời gian học tập, phù hợp với lộ trình tăng học phí và chi phí sinh hoạt của HSSV, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay tối đa lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV, việc nâng hạn mức cho vay sẽ giúp HSSV có thêm nguồn để trang trải chi phí học tập cũng như cuộc sống trong điều kiện học phí và giá cả tăng cao.

Ngay từ đầu năm 2024, NHCSXH huyện đã tham mưu cho Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức rà soát nhu cầu vốn, phối hợp cùng với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) triển khai, hướng dẫn làm hồ sơ, kịp thời giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng. Chỉ trong gần 02 tháng đầu năm 2024 đã kịp thời giải ngân cho 84 lượt HSSV với số tiền 1.564 triệu đồng, nhiều hộ gia đình có tới 02 đến 3 con theo học Đại học được thụ hưởng chương trình này.

Cán bộ NHCSXH huyện Cẩm Thủy đang tích cực giải ngân các chương trình tín dụng chính sách.

Trong thời gian tới để tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu về hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nắm rõ chính sách cho Học sinh sinh viên nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ưu đãi, NHCSXH huyện thông tin một số nội dung chính của chương trình cho vay Học sinh sinh viên:

1. Đối tượng được vay vốn:

HSSV đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam gồm:

a) Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ môi côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

b) Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

c) Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi cư trú.

2. Mức cho vay:

Tối đa hiện nay áp dụng theo Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ là 4.000.000 đồng/tháng (40.000.000 đồng/năm học)

3. Lãi suất cho vay:

Bằng lãi suất cho vay hộ nghèo, hiện nay là 6,6%/năm (0,55%/tháng)

Hình ảnh Học sinh sinh viên tốt nghiệp Đại học

Đồng thời, NHCSXH huyện Cẩm Thủy sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã, thị trấn tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng HSSV. Đảm bảo giải ngân nhanh chóng, kịp thời giúp HSSV giải quyết một phần các khoản chi phí đóng góp cho nhà trường và chi phí trong sinh hoạt, học tập vào mỗi đầu kỳ học. Tiếp tục tuyên truyền lan toả mục đích nhân văn của nguồn vốn vay HSSV, giúp thêm nhiều hơn nữa con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục “giấc mơ đèn sách".

                                                                       NHCSXH huyện