Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Thủy tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BD ngày 06/3/2023 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cẩm Thủy về kế hoạch đào tạo, tập huấn năm 2023 cho cán bộ ngoại ngành.

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tín dụng chính sách, năng lực của Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) trong việc thực hiện tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Từ ngày 25/5/2023 đến ngày 15/6/2023, NHCSXH huyện phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho Ban quản lý Tổ TK&VV (Tổ trưởng và Tổ phó) của toàn huyện Cẩm Thủy theo các cụm xã, thị trấn. Tham gia các lớp tập huấn có trên 450 học viên là Tổ trưởng và Tổ phó tại 17 xã, thị trấn và có các đồng chí trong Ban Giám đốc NHCSXH huyện trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các Tổ TK&VV trong quá trình thực hiện, đồng thời chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tín dụng chính sách trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Đồng Văn Sơn - Phó Giám đốc NHCSXH

huyện triển khai nội dung tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách được NHCSXH triển khai, đặc biệt là các chương trình tín dụng đang áp dụng cho vay tại NHCSXH huyện Cẩm Thủy, nhằm trang bị thêm kiến thức cho Ban quản lý Tổ TK&VV về các chương trình cho vay của NHCSXH và các chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Tổ TK&VV, để nâng cao hơn nữa kỹ năng triển khai, quản lý, giám sát về hoạt động tín dụng chính sách. Đồng thời, xác định tầm quan trọng của Tổ trưởng là “cánh tay nối dài” của NHCSXH trong việc giám sát, chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách tới cơ sở đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động và an sinh xã hội trên địa bàn. Đây là hoạt động của NHCSXH tổ chức định kỳ hằng năm nhằm củng cố nghiệp vụ cho Ban quản lý Tổ TK&VV, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

Các học viên tham gia Hội nghị tập huấn

Ngoài ra, Ban quản lý Tổ TK&VV tham gia thảo luận, trao đổi những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. Qua đây, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, năng lực quản lý của các Tổ TK&VV. Đồng thời, đánh giá việc quản lý nguồn vốn tín dụng và những mặt còn hạn chế trong công tác triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng trên địa bàn. Từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể phù hợp cho các Tổ TK&VV để nâng cao năng lực quản lý của Ban quản lý Tổ TK&VV trong thời gian tới./.

Ngân hàng Chính sách xã hội