Lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên đường, phố Tại thị trấn Phong Sơn huyện Cẩm Thủy

Chiều 31/1/2023, huyện Cẩm Thủy tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 354 ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hoá về đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phong Sơn. Dự lễ có các đồng chí đại diện văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo sở VHTT&DL, các đồng chí lãnh đạo huyện; lãnh đạo TT Phong Sơn, các cơ quan đơn vị, các TDP trên địa bàn.

Theo Nghị quyết số 354 ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hoá, trên địa bàn thị trấn Phong Sơn có 09 đường và 16 phố được đặt tên mới. Việc lấy tên của các danh nhân và chiến sỹ cách mạng kiên trung tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử để đặt tên cho các đường, phố ở thị trấn Phong Sơn thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác quản lý, giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Phong Sơn nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu xây dựng thị trấn ngày càng văn minh, hiện đại.

Trong thời gian tới, huyện Cẩm Thủy sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và công khai rộng rãi trên địa bàn, tiến hành lắp đặt hệ thống biển tên đường và gắn biển số nhà, vận động Nhân dân thị trấn Phong Sơn thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện.