HĐND huyện giám sát kết quả Đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Cẩm Giang

Sáng ngày 24/3, Đoàn công tác HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Vi – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến tháng 3/2022 tại xã Cẩm Giang. Cùng tham gia có đồng chí Phạm Thị Nhàn – UV BTV – Trưởng Ban tổ chức HU; các đồng chí Thường trực HĐND vàVăn phòng UBND huyện.

Theo báo cáo của xã tại chương trình làm việc, trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, từ năm 2018 đến tháng 3/2022, toàn xã có 52 công trình xây dựng với tổng mức kinh phí đầu tư trên 15 tỷ đồng. Bao gồm các công trình nâng cấp, cải tạo, làm mới đường giao thông nông thôn;Kênh mương thuỷ lợi; Nhà văn hoá thôn và các trường học, công trình điện sáng giao thông trên địa bàn, đến nay các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các bước chuẩn bị cho đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chú trọng và thực hiện đúng quy định, tiến độ thi công các công trình đa số được đảm bảo. Công tác quản lý, kiểm tra giám sát được tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, công trình sau khi hoàn thành đạt chất lượng, tiêu chuẩn theo yêu cầu. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số hạng mục công trình chưa thực hiện quyết toán; tổng nợ đọng XDCB còn hơn 6 tỷ đồng; hồ sơ thủ tục trong thanh quyết toán còn thiếu sót.Từ kết quả trong quá trình thực hiện theo báo cáo, tại chương trình làm việc, đã tập trung thảo luận, giải trình làm rõ những kết quả đạt được và một số tồn tại hạn chế trong đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước của xã từ năm 2018 đến tháng nay và đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Vi – Phó chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng trong công tác chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Câm Giang trong thời gian qua. Đồng chí PCT HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới xã cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tăng cường giám sát cộng đồng; thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong đầu tư xây dựng cơ bản. Quan tâm việc duy tu bảo dưỡng khai thác các công trình đảm bảo sử dụng lâu bền đạt hiệu quả cao. Chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB trong năm 2022. Vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng nao đời sống văn hoá tinh thần, hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.