Huyện Cẩm Thủy triển khai phòng họp không giấy (eCabinet)

Ngày 25/01/2021 UBND huyện Cẩm Thủy đã triển khai hội nghị giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phòng họp không giấy tờ, ứng dụng phần mềm VNPT e-Cabinet. Tham gia hội nghị có đồng chí Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, Trưởng các phòng ban chuyên môn, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện.

Phòng họp không giấy (eCabinet) sẽ đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND huyện. Với eCabinet các cuộc họp của UBND huyện sắp tới đây sẽ là các cuộc họp không giấy tờ. Trước mỗi phiên họp, nội dung chương trình và các tài liệu số của cuộc họp được chuẩn bị, xem xét, phê duyệt và tức thời chuyển đến các đại biểu để nghiên cứu trước. Các câu hỏi ý kiến của đại biểu sẽ được tổng hợp để thảo luận trong cuộc họp..., qua đó góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và rút ngắn thời gian cuộc họp.

Để triển khai “Phòng họp không giấy -  eCabinet”, đại diện VNPT đã hướng dẫn, cài đặt phần mềm cho các đồng chí, trên các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng…Sau đó bộ phận phụ trách cập nhật lên hệ thống VNPT eCabinet để các thành viên tham dự cuộc họp tham chiếu, ghi chú và chuẩn bị ý kiến đóng góp…Ngoài ra, hệ thống còn có tính năng đăng ký phát biểu. Từ danh sách đăng ký phát biểu của các đại biểu được lưu lại qua các cuộc họp, người chủ trì có thể phát hiện ra những người không bao giờ phát biểu.

Với tính năng lấy ý kiến và biểu quyết, trong phiên họp, lãnh đạo và các thành viên sẽ trao đổi, tương tác nội dung, thực hiện biểu quyết (nếu cuộc họp có yêu cầu biểu quyết). Kết thúc cuộc họp bộ phận tổng hợp phụ trách sẽ cập nhật kết luận cuộc họp.

Với mô hình “Ứng dụng giao việc tức thời và nhắc việc thông minh”, đại diện VNPT đã đến từng phòng làm việc của các đồng chí lãnh đạo trong thanh phần dự họp hướng dẫn các thao tác truy cập, ứng dụng phần mềm VNPT e-Cabinet. Thông qua các thiết bị thông minh có kết nối mạng, mang đến cho khách hàng khả năng điện tử hóa các cuộc họp truyền thống. Các đại biểu dễ dàng tham dự họp vào mọi lúc, từ mọi nơi. Trong suốt quá trình cuộc họp diễn ra, các đại biểu dễ dàng tương tác đa chiều, tức thời trao đổi và chia sẻ đa dạng dữ liệu. Hiện tại tín hiệu đường truyền, hình ảnh rõ nét, âm thanh to rõ, đảm bảo đúng yêu cầu cho phép của cuộc họp

Việc triển khai phần mềm “Phòng họp không giấy” nhằm đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND cấp huyện; giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí của các hội nghị, các cuộc họp.

Phòng Văn hóa và Thông tin