Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy.

UBND HUYỆN CẨM THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ KDKTC

Số:  07/PA- BCĐ

image

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

                        Cẩm Thuỷ, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

PHƯƠNG ÁN

Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy.

image image

 

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển quản lý chợ; Nghị  định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Căn cứ Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hoá, về việc Ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Căn cứ Quyết định định số 606/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh Thanh Hoá, về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh hệ thống phát triển chợ tỉnh Thanh Hóa, đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.

Căn cứ tình hình hạ tầng kỹ thuật thương mại và tổ chức quản lý kinh doanh khai thác chợ thị trấn Cẩm Thuỷ, cũng như nhu cầu phát triển kinh tế tại tai phương. Ban chỉ đạo chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý kinh doanh khai thác chợ huyện Cẩm Thủy, xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, kinh doanh khai thác chợ thị trấn Cẩm Thủy như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHỢ.

1. Quá trình xây dựng, thành lập chợ và tổ chức quản lý kinh doanh khai thác chợ.

Chợ thị trấn Cẩm Thủy được hình thành từ năm 1980 phục vụ nhu cầu giao thương hàng hoá, dịch vụ thương mại của nhân dân địa phương. Hiện tại chợ có khoảng 122 hộ kinh doanh (trong đó có 87 hộ kinh doanh cố định) các mặt hàng chủ yếu là lương thực, thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt gia dụng phục vụ nhu cầu dân cư, chợ họp tất cả các ngày trong tháng. Chợ do UBND thị trấn quản lý và đang giao khoán thầu cho hộ kinh doanh cá thể.

Theo Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020. Chợ thị trấn Cẩm Thủy được quy hoạch là chợ hạng 2.

Do Chợ thị trấn Cẩm Thủy được đầu tư xây dựng từ lâu, đến nay nhiều hạng mục công trình chợ như nhà chợ, hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, hệ thống phòng cháy chữa cháy, vv....; đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động mua bán của người dân và các hộ tiểu thương.

Từ thực trạnh Chợ thị trấn Cẩm Thủy và nhu cầu quy hoạch phát triển hệ thống chợ của tỉnh; triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ của Nhà nước việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác Chợ thị trấn Cẩm Thủy nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý, phát triển chợ và thu hút nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho chợ là rất cần thiết.

2. Hồ sơ về đất đai và quy mô xây dựng.

   Chợ thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy có vị trí khu đất thửa đất số 311, tờ bản đồ số 05; bản đồ địa chính thị trấn Cẩm Thuỷ đo vẽ năm 2003; Diện tích đất chợ 2710 m2, vị trí đất chợ phù hợp với quy hoạch nhưng chưa làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản khác gắn liền với đất, hiện tại UBND thị trấn đang quản lý đất chợ và các tài sản khác trên đất.

Chợ có diện tích xây dựng các công trình có mái che khoảng 544,46 mcụ thể như sau:

- 02 Nhà ky ốt bán hàng diện tích 350,46 m2.

- Nhà bán hàng mái lợp tôn, cột, vì kèo thép diện tích: 194 m2

- Ngoài ra các công trình khác cổng tường rào và 04 dãy lều chợ lợp ngói và Fibroximăng, nhà vệ sinh, tấm bê tông lát nền hiện tại đã hư hỏng không còn giá trị sử dụng.

(Có tổng mặt bằng hiện trạng chợ kèm theo)

3. Hồ sơ về tài chính tài sản chợ.

- Tài sản Chợ gồm: các nhà chợ, lều, lán sân, khu bán hàng ngoài trời, đường giao thông nội bộ, nhà vệ sinh, tường rào, cổng ra vào và cây xanh.

- Giá trị nguyên giá trên số sách kế toán là: 352.810.000 đồng; (Ba trămnăm mươi hai triệu, tám trăm mười nghìn đồng chẵn).

          - Giá trị tài sản còn lại tính của Chợ 162.316.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm mười sáu nghìn đồng chẵn) theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy Phê duyệt giá trị còn lại của Chợ thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy.

Trong đó:

+ Tài sản ngân sách thị trấn đầu tư: 162.316.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm mười sáu nghìn đồng chẵn).

+ Tài sản của các hộ kinh doanh tự đầu tư: (không).

- Tình hình thu chi tài chính: Hiện tại Chợ thị trấn Cẩm Thủy đang được UBND thị trấn ký hợp đồng giao khoán thầu cho hộ kinh doanh cá thể khai thác quản lý, mức khoán thầu năm 2017 là: 74.600.000 đồng/năm, được nộp vào ngân sách thị trấn, Cẩm Thủy.

- Công nợ phải thu phải trả: (không).

4. Tình hình quản lý chợ.

- Hiện nay Chợ thị trấn Cẩm Thủy do hộ kinh doanh cá thể tổ chức kinh doanh khai thác chợ chủ hộ ông Nguyễn Ngọc Lý; địa chỉ tổ 2 thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy.

- Công tác quản lý Nhà nước: UBND thị trấn Cẩm Thủy trực tiếp quản lý.

5. Tình hình hoạt động kinh doanh.

Chợ thị trấn Cẩm Thủy họp thường xuyên, hàng ngày tại tất cả các buổi sáng, trưa, chiều.

Các mặt hàng buôn bán, trao đổi tại chợ chủ yếu là hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và tiêu dùng hàng ngày của nhân dân.

Nhìn chung, hàng hóa kinh doanh tại chợ thị trấn Cẩm Thủy tương đối đa dạng, song công tác quản lý hoạt động của chợ còn nhiều hạn chế như sắp xếp vị trí kinh doanh, bố trí ngành hàng kinh doanh, công tác vệ sinh ATTP; công tác xử lý môi trường trong và ngoài khu vực chợ.

6. Cá nhân, hộ kinh doanh tại chợ.

Tính đến tháng 30/4/2017 chợ thị trấn Cẩm Thủy có 87 hộ kinh doanh cố định.

7. Ý kiến đồng thuận.

- Ngày 21/02/2017, BCĐ chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh chợ cấp huyện đã tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt thi trấn Cẩm Thủy gồm Ban thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND; UBND; Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể; Chủ hộ trúng thầu quản lý kinh doanh chợ năm 2017 các thành phần tham gia hội nghị đã thống nhất 100% Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ thị trấn Cẩm Thủy.(có biên bản hội nghị kèm theo).

- Ngày 23/02/2017, BCĐ chợ đã tổ chức lấy ý kiến của 87 hộ kinh doanh cố định tại chợ. Sau khi thông qua phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ các hộ thống nhất 100% phương án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý kinh doanh khai thác chợ thị trấn Cẩm Thủy. (Có danh sách các hộ và biên bản hội nghị kèm theo). 

       - Thực hiện văn bản số 1084/SCT-QLTM, ngày 22/5/2017 chủ Sở Công thương Thanh Hóa về việc: Xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy. UBND huyện đã giao cho BCĐ cấp huyện, UBND thị trấn đã tổ chức Hội nghị gồm: Ban thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND; UBND; Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể; Kế toán ngân sách, cán bộ Địa chính - xây dựng; lấy ý kiến của 09/hộ dân cư ảnh hưởng đến quy hoạch mở rộng khu đất đầu tư chợ hạng II thị trấn Cẩm Thủy 100% số hộ đã đồng thuận với chủ trương của huyện và thị trấn về đầu tư xây dựng chợ. (Kèm theo Biên bản và danh sách lấy ý kiến của 09 hộ bị ảnh hưởng).

II. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI CHỢ. 

1. Phương thức chuyển đổi chợ.

Tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã) quản lý, kinh doanh và khai thác Chợ thị trấn Cẩm Thủy theo quy định tại Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

2. Phương án xử lý tài sản, tài chính, công nợ.

2.1. Về tài sản:

- Tổ chức đấu thầu giá trị tài sản còn lại của chợ là: 162.316.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm mười sáu nghìn đồng chẵn). Chợ và tài sản còn lại của chợ được giao cho doanh nghiệp/HTX trúng thầu trong thời gian là 30 ngày kể từ ngày được nhận Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu theo quy định.

2.2. Về tài chính.

- Doanh nghiệp/HTX trúng thầu phải nộp toàn bộ số tiền đấu giá tài sản chợ vào ngân sách theo quy định.

- UBND thị trấn Cẩm Thủy có trách nhiệm thanh lý hợp đồng giao thầu khoán quản lý, kinh doanh và khai thác chợ  đối với hộ kinh doanh cá thể bà Bùi Thị Mền chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi có Quyết định công nhận đơn vị trúng thầu của cơ quan có thẩm quyền.

- UBND thị trấn Cẩm Thủy có trách nhiệm hoàn trả tiền định giá tài sản cho các hộ cá nhân (tài sản của các hộ kinh doanh đầu tư nếu có).

- Công nợ: Chợ thị trấn Cẩm Thủy không có công nợ phải thu phải trả.

3. Phương án đầu tư xây dựng chọ.

3.1. Diện tich đầu tư xây dựng chợ

Thực hiện Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020. Chợ thị trấn Cẩm Thủy được quy hoạch là chợ hạng 2, đầu tư xây dựng mới 100% có quy mô ≥ 300 điểm kinh doanh (ĐKD), diện tích bình quân là 15,5 m 2/ĐKD;

Tổng diện tích sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng chợ hạng II thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy; (Quy hoạch mở rộng khoảng 4.919 m2). Trong đó: Giữ nguyên hiện trạng đất chợ UBND thị trấn Cẩm Thủy đang quản lý là 2.710 m ; Giải phóng mặt bằng mở rộng diện tích chợ khoảng 2.209 m . Thuộc đất ở khu dân cư tổ 2 thị trấn Cẩm Thủy gồm có 09 hộ ân cư, (Công tác GPMB bao gồm nhà cửa: 02 nhà kiên cố 02 tầng và 05 nhà 01 tầng; vật kiến trúc khác, cây cối hoa màu trên đất ở lâu dài đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8/9 hộ; 02 hộ chỉ có đất ở lâu dài, không có nhà cửa).

3.2. Quy mô xây dựng.

Đầu tư xây dựng mới chợ thị trấn Cẩm thủy đạt quy mô chợ hạng 2, xây dựng các hạng mục công trình chợ đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế chợ hạng 2 với quy mô ≥ 300 điểm kinh doanh trong đó các hạng mục đầu tư xây dựng gồm:

 

STT

Hạng mục công trình

Số tầng 

Diện tích sử dụng đất

(m)

Số  điểm kinh doanh

Tỷ lệ sử dụng đất

(%)

I

Các hạng mục công trình phục vụ hoạt động của các bộ phận chức năng

1

Nhà quản lý  điều hành chợ

02

64,0

 

1,3

 

Cộng (I)

 

64,0

 

1,3

II

Các hạng mục công trình phục vụ cho hoạt động kinh doanh thường xuyên

1

Nhà Chợ chính - Thương mại DV số 1

02

720,0

24,0

14,64

2

Nhà Chợ chính - Thương mại DV số 2

02

660,0

22,0

13,42

3

Nhà bán hàng may mặc, gia dụng.

01

181,0

 

3,68

4

Nhà bán hàng khô, tiêu dùng thiết yếu, đồ đóng gói

01

336,0

 

6,83

5

Nhà bán hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống

01

264,0

 

5,37

 

Cộng: (II)

 

2.161

 

44,39

III

Các hạng mục công trình phục vụ cho hoạt động KD không thường xuyên

1

Khu bán hàng hoa, quảt, hàng tiêu dùng thiết yếu, khu ngoài trời.(02 khu)

 

780,0

 

15,8

 

Cộng (III)

 

780,0

 

15,86

IV

Các hạng mục công trình phụ trợ, Kỹ thuật

1

Khu giết mổ gia xúc gia cầm tập trung.

 

218,0

 

4,43

2

Trạm bơm -  bể nước. (PCCC)

01

20,0

 

0,41

3

Nhà vệ sinh công cộng. khu xử lý nước thải.

01

72,0

 

1,46

4

Nhà tập kết rác.

01

25,0

 

0,5

5

Nhà bảo vệ.

02 cái

18,0

 

0,36

6

Sân đường nội bộ, bãi để xe và bốc xếp hàng hóa; rãnh thoát nước.

 

1.222,0

 

25

7

Cây xanh cảnh quan môi trường.

 

339,0

 

6,89

 

Cộng (IV)

 

1914

 

39,05

 

Tổng cộng

 

4.919

 

100

 

Cấp công trình cấp II - III, thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc gia (TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - CHỢ; TCVN 9211: 2012); Đầu tư xây dựng Chợ thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng.

(Có thiết kế sơ bộ mặt bằng quy hoạch tổng thể dự kiến đầu tư xây dựng mới chợ thị trấn Cẩm Thủy, MB quy hoạch các hạng mục công trình chợ thị trấn Cẩm Thủy).

Khuyến khích nhà đầu tư trúng thầu xây dựng quản lý, kinh doanh khai thác chợ, đầu tư có quy mô lớn hơn, đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa của người dân trong tương lai.

3.3. Dự toán và nguồn vốn đầu tư.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 41, 842 tỷ đồng.

- Tổng hợp chi phí đầu tư:

 

TT

Nội dung

Chiếm tỷ lệ

(%)

Dự toán sơ bộ

(tỷ  đồng)

1

Chi phí  đầu tư xây dựng

82,0

34,35

2

Chi phí thiết bị

1,0

0,458

3

Chi phí xây dựng chợ tạm

2,0

0,916

4

Chi phí (GPMB)

15

6,118

 

Cộng

100

41,842

 

- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn của doanh nghiệp/Hợp tác xã trúng thầu đầu tư kinh doanh chợ và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Khuyến khích nhà đầu tư trúng thầu huy động nguồn vốn từ các hộ kinh doanh tham gia góp cổ phần cùng doanh nghiệp/ HTX để đầu tư xây dựng chợ. Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư lĩnh vực chợ theo quy định (nếu có).

(Kèm theo khái toán kinh phí GPMB của 09 hộ dân cư bị ảnh hưởng do dự án đầu tư xây dựng mở rộng chợ)

3.4. Thời gian đầu tư xây dựng chợ.

Thời gian hoàn thành đầu tư xây dựng chợ dự kiến là 18 tháng kề từ khi hoàn thành thủ tục bàn giao chợ và thủ tục đầu tư theo quy định.

Khuyến khích các Chủ đầu tư hoàn thành đầu tư chợ trước thời hạn.

4. Phương án giải quyết lao động quản lý tại chợ.

Chợ thị trấn Cẩm Thủy do UBND thị trấn Cẩm Thủy thực hiện đấu thầu thu phí chợ hàng năm; đã giao khoán thầu thu phí cho ông Nguyễn Văn Lý, tổ 2, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, không ký hợp đồng lao động. Vì vậy không phải tiếp nhận lao động quản lý tại chợ theo quy định của Luật lao động.

5. Phương án bố trí chợ tạm.

Thực hiện đầu tư xây dựng từng phần theo hình thức cuốn chiếu để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ tiểu thương, phương án bố trí cụ thể như sau:

- Giữ nguyên dãy ki ốt cũ tiếp giáp với mặt đường QL217 và 1/2 diện tích sân chợ để ổn đinh kinh doanh của các hộ tiểu thương tập trung thi công xây dựng trước khu ki ốt số 02 tầng (ký hiệu CC 02) diện tích 660 mbố trí cho 22 hộ kinh doanh cố định thuê; Khu bán hàng khô, hàng tiêu dùng thiết yếu (ký hiệu KH 04) diện tích 336 mbố trí 28 điểm kinh doanh; Khu bán hàng củ quả, thực phẩm tươi sống (ký hiệu TPTS 05) diện tích 264 mbố trí 29 điểm kinh doanh và các công trình phụ trợ, công trình kỹ thuật như: Nhà quản lý điều hành; nhà vệ sinh; nhà để rác và trạm bơm, các hạng mục công trình này được thi công trước.

- Thực hiện công tác đền bù 100 % cho 09 hộ dân bị  ảnh hưởng, công tác GPMB hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp Luật; DN/HTX trúng thầu làm thủ tục xin thuê đất với UBND tỉnh Thanh Hóa theo luật đất đại và Quy định của UBND tỉnh Thanh hóa mới thực hiện việc đầu tư xây dựng chợ (theo hợp đồng ký kết trong thực hiện đầu tư xây dựng chợ thị trấn Cẩm Thủy với BCĐ cấp huyện và UBND thị trấn Cẩm Thủy).

- Sau khi xây dựng xong di chuyển các hộ kinh doanh cố định tại dãy ki ốt cũ tiếp giáp với đường QL217 bố trí vào các khu ki ốt mới để GPMB xây dựng các hạng mục công trình nhà chợ chính số 02 tầng số 01 (ký hiệu CC01 diện tích 720 m) bố trí 24 ki ốt; Khu bán hàng quà vặt 01 tầng (ký hiệu QV06 diện tích 141,0 m2) bố trí 15 điểm kinh doanh; Khu bán hàng may mặc (ký hiệu MM 03 diện tích 181 m2 )  bố trí 15 điểm kinh doanh; 02 khu bán hàng ngoài trời (ký hiệu QV 06 diện tích 639 m2 dành cho đối tượng kinh doanh không thường xuyên) và thi công xây dựng các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật như 02 Nhà bảo vệ; 02 cổng ra vào; bãi để xe; sân đường nộ bộ; hệ thống cấp, thoát nước; Phòng cháy chữa cháy và cây xanh...vv.

- Việc bố trí di chuyển các ngành hàng phải đảm bảo tính khoa học, không bị ảnh hưởng vệ sinh môi trường giữa các ngành hàng, hàng khô bố trí trước, hàng tươi sống bố trí sau. Trong thời gian thi công các công trình phải được rào, che chắn, cách ly khu vực họp chợ, đảm bảo an toàn cho chợ hoạt động bình thường.

- Đơn vị trúng thầu đầu tư xây dựng chợ và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ phải có hướng dẫn, định hướng cho hộ kinh doanh và khách hàng vào chợ nhằm tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh hoạt động tốt trong thời gian kinh doanh tại chợ tạm.

6. Phương án quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

  6.1. Phương án quản lý, kinh doanh trong quá trình thực hiện dự án.

Thực hiện thu phí bằng 50% mức phí trước khi bàn giao chợ cho doanh nghiệp/HTX trúng thầu trong thời gian xây dựng chợ. Các hộ kinh doanh được đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động kinh doanh như: Vệ sinh, giao thông, điện nước,vv...;

Vị trí kinh doanh trong chợ tạm của các hộ được xắp xếp với lợi thế kinh doanh tương xứng với vị trí hiện tại.

6.2. Phương án quản lý khi chợ mới đưa vào hoạt động.

a. Phương án quản lý.

Sau khi chuyển đổi chợ doanh nghiệp/HTX trúng thầu thành lập Ban quản lý và các bộ phận điều hành trực tiếp hoạt động chợ, thực hiện các công việc trong ngày như dọn vệ sinh, trông giữ xe, bốc xếp, bảo vệ hàng hóa qua đêm, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cấp điện cấp nước...vv.

b. Phương án sắp xếp vị trí kinh doanh tại chợ.

- Việc bố trí các hộ kinh doanh trong chợ mới được bố trí theo ngành hàng, tránh ô nhiểm chéo đối với các mặt hàng thực phẩm.

- Ưu tiện bố trí vị trí kinh doanh các hộ kinh doanh cố  định hiện có theo danh sách các hộ tại thời điểm phương án chuyển đổi chợ được phê duyệt.

- Các hộ có vị trí kinh doanh tại các nhà chợ cũ, khi chuyển sang nhà chợ mới được bối trí vị trí kinh doanh có mức độ thuận lợi tương ứng nhất.

- Đơn vị trúng thầu có trách nhiệm hỗ trợ các hộ trong việc di dời sang vị trí kinh doanh tại nhà chợ mới.

6.3. Phương án thu phí chợ.

Mức thu phí thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, khuyến khích doanh nghiệp/HTX trúng thầu quản lý kinh doanh khai thác chợ có mức thu phí thấp hợn quy định, nhất là trong thời gian đầu tư xây dựng chợ và năm đầu tiên chợ đi vào hoạt động.

- 03 năm đầu: Nhà đầu tư có thế tăng giá thuê quầy, ki ốt, điểm kinh doanh nhưng không quá 20% so với giá trước khi chuyển đổi và theo quy định hướng dẫn của cơ quan có rthaamr quyền; khuyến khích nhà đầu tư ổn định mức thu theo hiện tại trước khi chuyển đổi chợ.

- Từ năm thứ 04 trở đi: Tùy thuộc vào điều kiện thực tế và hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp/HTX có thể điều chỉnh tăng giá thuê quầy, vị trí, ki ốt; nhưng mức tăng theo quy định phải được sự thống nhất của UBND huyện Cẩm Thủy.

- Đối với các hộ kinh doanh cố định có hợp đồng yêu cầu đơn vị trúng thầu quản lý, khai thác chợ có nhiều phương án thu phí để các hộ lựa chọn như:

+ Phương án thu phí theo ngày, tháng, năm.

+ Phương án thu phí theo thời gian dài như 03 năm; 05 năm hoặc dài hơn.

- Đối với kinh doanh ngoài trời và khu kinh doanh chợ vãng lai, thu phí theo lượt và có bảng giá niêm yết theo quy định hiện hành.

7. Phương án quản lý sử dụng đất đai.

DN/HTX trúng thầu đầu tư, quản lý chợ được giao đất hoặc thuê đất với thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm hoặc tiền sử dụng đất 01 lần theo quy định.

Doanh nghiệp/HTX được hưởng các chính sách ưu đãi về  đất đai và đầu tư theo cơ chế hiện hành của Nhà nước (nếu có). Trình tự thủ tục thê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, doanh nghiệp/HTX thực hiện theo quy định của luật đất đai và các văn bản hướng dẫn của nhà nước có liên quan.

8. Trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ của các bên liên quan khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

  8.1. Ban chuyển đổi chợ huyện Cẩm Thủy.

Công bố công khai phương án chuyển đổi Chợ thị trấn Cẩm Thủy đến hộ kinh doanh cá thể đang quản lý chợ và các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ, các đơn vị liên quan và nhân dân địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở UBND huyện và trụ sở UBND tịnh trấn Cẩm Thủy; Website của UBND huyện để các tổ chức DN/HTX, hộ kinh doanh và nhân dân biết và thực hiện.

- Tuyên truyền, giải thích các Chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác chuyển đổi chợ; phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan co các đơn vị có nhu cầu tìm hiểu để tham gia đấu thầu, quản lý, kinh doanh, khai thác Chợ thị trấn Cẩm Thủy.

- Bàn giao Chợ thị trấn Cẩm Thủy cho Chủ đầu tư trúng thầu tiếp nhận đầu tư, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo Phương án chuyển đổi chợ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các nội dung theo Phương án chuyển đổi; chỉ  đạo công tác sắp xếp, bố trí vị trí kinh doanh cho các họ tiểu thương trong quá trình thực hiện dự án và sau khi hoàn thành.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa và các quy định khác của Nhà nước có liên quan.

8.2. UBND thị trấn Cẩm Thủy.

- Tuyên truyền và phối hợp triển khai thực hiện các nội dung tại Phương án chuyển đổi chợ thị trấn Cẩm Thủy đẩm bảo đùng kế hoạch và yêu cầu của các cấp có thẩm quyền;

- Thực hiện niêm yết công khai phương án chuyển đổi chợ đã được duyệt tại trụ sở UBND thị trấn Cẩm Thủy, tại chợ thị trấn để DN/HTX, hộ kinh doanh và các cá nhân liên quan biết, thực hiện; cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho các đơn vị có nhu cầu tìm hiểu để tham gia đấu thầu quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

- Thực hiện việc thanh lý hợp đồng giao thầu quản lý và thu phí chợ với tổ chức, cá nhân đang thực hiện thu phí chợ.

- Tiếp nhận tài sản và xử lý tài sản chợ theo quy định, phối hợp với Ban chuyển đổi chợ cấp huyện để chuyển giao quản lý, kinh doanh, khai thác chợ cho doanh nghiệp/HTX trúng thầu đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh khai thác chợ tiếp nhận.

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành chức năng đôn đốc, kiểm tra việc triển khai đầu tư, kinh doanh, khai thác chợ theo đúng nội dung Phương án chuyển đổi đã được phê duyệt.

- Thực hiện các nghĩa vụ theo quy đinh tại Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa, và các quy định khác của Nhà nước có liên quan.

8.3. Tổ chức cá nhân đang được giao thầu quản lý, kinh doanh khai thác chợ hiện tại (Nguyễn Ngọc Lý).

- Phối hợp hỗ trợ chính quyền địa phương và Chủ  đầu tư thực hiện việc vận động, tuyên truyền đến các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình chuyển đổi chợ.

- Có trách nhiệm bảo vệ tài sản chợ và phối hợp bàn giao chợ cho doanh nghiệp/HTX được lựa chọn đầu tư đúng với giá trị, hiện trạng đã được thẩm định trong biên bản kiểm kê tài sản chợ thị trấn Cẩm Thủy của Hội đồng kiểm kê định giá tài sản trên đất chợ thị trấn Cẩm Thủy.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa và các quy định khác có liên quan của Nhà nước.

      8.4. Các hộ kinh doanh tại chợ.

- Có trách nhiệm hỗ trợ, ủng hộ công tác chuyển đổi và đầu tư xây dựng chợ để sớm đưa Chợ thị trấn Cẩm Thủy mới vào hoạt động; thực hiện việc di dời và chuyển đến vị trí kinh doanh tạm theo kế hoạch để đầu tư xây dựng chợ mới.

- Các hộ kinh doanh được đảm bảo vị trí kinh doanh trong chợ mới tương xứng với lợi thế tại vị trí cũ; đồng thời được hưởng các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước, của tỉnh và của đơn vị trúng thầu đầu tư, quản lý kinh doanh khai thác chợ theo quy định.

- Cùng với UBND thị trấn Cẩm Thủy tham gia kiểm tra giám sát các hoạt động của doanh nghiệp được lựa chọn đầu tư kinh doanh khai thác chợ; nếu có sai phạm thì phản ánh lên cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

8.5. Đơn vị được lựa chọn đầu tư, quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

- Có trách nhiệm thực hiện công khai phương án đầu tư, kinh doanh và các thông tin liên quan khác để mời, gọi các hộ tiểu thương đăng ký kinh doanh tại chợ; công khai mặt bằng, sơ đồ các vị trí ngành hàng, mặt hàng; cùng với ban chuyển đổi chợ huyện Cẩm Thủy sắp xếp vị trí kinh doanh phù hợp cho các hộ tiểu thương và thực hiện đầu tư, quản lý, kinh doanh khai thác chợ đúng phương án chuyển đổi đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và các quy định của pháp luật; xây dựng nội quy hoạt động của chợ.

- Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế, phí theo quy định; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đóng góp các hoạt động xã hội trên địa bàn; đảm bảo an toàn tài sản cho các hộ kinh doanh trong thời gian thực hiện dự án, nhất là đối với các hộ kinh doanh trong chợ.

- Niêm yết bảng giá thu phí chợ theo quy định của Nhà nước, giá thuê quày ki ốt, xây dựng nội quy hoạt động của chợ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai tại chợ; thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ theo quy định.

- Thực hiện theo quy định tại điều 26 Quyết định 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh và các quy định khác có liên quan của Nhà nước.

9. Kinh phí cho hoạt động chuyển đổi chợ thị trấn Cẩm Thủy.

   Kinh phí thực hiện chuyển đổi chợ thị trấn Cẩm Thủy do UBND huyện Cẩm Thủy, chủ động bố trí hoặc huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC, THỰC HIỆN.

1. Công tác tuyên truyền

Đề nghị cấp Uỷ; Chính quyền; Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể thị trấn Cẩm Thủy, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân dân về chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý chợ để nhân dân và tiểu thương đồng thuận và hưởng ứng thực hiện.

2. Công tác chỉ đạo

- Căn cứ trình tự các bước thực hiện theo quy trình chuyển đổi chợ ban hành theo Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Ban chuyển đổi chợ huyện Cẩm Thủy chỉ đạo các tổ chức cá nhân liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, để hoàn thành Phương án đồng thời phối hợp tổ chức xin ý kiến của các sở, ngành cấp tỉnh theo quy định để hoàn thiện phương án trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, theo quy trình chuyển đổi chợ.

- Thường xuyên báo cáo, xin chỉ đạo của Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.

IV. HỒ SƠ, TÀI LIỆU KÈM THEO.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh khai thác chợ thị trấn Cẩm Thủy của UBND huyện Cẩm Thủy.

- Kết quả kiểm kê tài sản chợ.

- Hợp đồng giao thầu khoán năm 2017 giữa UBND thị trấn Cẩm Thủy ông Nguyễn Ngọc Lý, tổ 2 thị trấn Cẩm Thủy.

- Biên bản Hội nghị cán bộ chủ chốt thị trấn Cẩm Thủy và hộ trúng thầu quản lý chợ năm 2017; (có danh sách kèm theo).

- Biên bản Hội nghị và danh sách hộ kinh doanh cố định tại chợ, (có danh sách các hộ đồng thuận Phương án chuyển đổi chợ kèm theo).

- Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của UBND thị trấn Cẩm thủy và danh sách lấy ý kiến của 09 hộ bị ảnh hưởng do mở rộng diện tích chợ.

- Trích đo bản đồ chợ ( số tờ, số thửa);

- Thiết kế quy hoạch sơ bộ chợ thị trấn Cẩm Thủy;

- Bản chụp mô phỏng tổng thể dự kiến đầu tư xây dựng mới chợ thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

- Bản chụp QHMB khu đất tái định cư tổ 1, tổ 6 thị trấn Cẩm Thủy.

Trên đây là Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanhm khai thác chợ thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy. Ban chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ huyện Cẩm Thủy đề nghị Ban chỉ đạo chuyển đổi chợ tỉnh Thanh Hóa thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê làm cơ sở để địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Ban CĐ chuyển đổi chợ tỉnh Thanh Hóa;

- Sở Công Thương Thanh Hóa;

- TTr. Huyện ủy; HĐND; UBND huyện;

- Các thành viên BCĐ huyện;

- WebsiteUBND huyện Cẩm Thủy.

- Lưu: VT; KTHT.

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

Mai Thị Hà

 

 

 

 

 

 

Phòng Kinh tế Hạ tầng