Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Thủy đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2009 – 2015.

Chiều ngày 15/6/2017, Huyện ủy Cẩm Thủy đã tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2009 – 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Ninh - Phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh; Các đồng chí Trong BTV HU; TTHĐND, UBND; MTTQ, đại diện các ban, ngành, đoàn thể ở huyện, các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Trung tâm BDCT huyện qua các thời kỳ; các đồng chí đại diện lãnh đạo và Trưởng Ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm BDCT các huyện: Mường Lát; Quan Sơn; Bá Thước; Ngọc Lặc; Lang Chánh; Vĩnh Lộc; Thạch Thành; Yên Định; Sầm sơn; Bí thư, phó bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện uỷ. Cán bộ, giảng viên Trung tâm BDCT huyện cùng về tham dự.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các ban, ngành cấp tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Đến nay, cơ sở vật chất Trung tâm đã được cải tạo và xây mới khang trang, Tổ chức bộ máy đã hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, giảng viên được chuẩn hóa luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vững vàng về bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao trách nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn cách mạng mới. Làm tốt công tác tham mưu, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; tổ chức mở các lớp bồi dưỡng về công tác Đảng cho cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ cho đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể...Kết quả hơn 06 năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Thủy đã phối hợp mở 03 lớp Sơ cấp lý luận chính trị cho 177 học viên; 20 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 1.941 học viên; 18 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.715 học viên; 20 lớp bồi dưỡng chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho 1.941 học viên; 18 lớp giáo dục Đạo đức cách mạng cho 1.715 học viên; mở hàng trăm lớp Bồi dưỡng, tập huấn cho hàng nghìn đối tượng là cán bộ ở cơ sở, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hàng năm đều được thực hiện nghiêm túc hoàn thành theo kế hoạch.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2009 - 2015 cho Trung tâm BDCT huyện và phát biểu chỉ đạo, đồng chí đã ghi nhận, biểu dương sự quyết tâm nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và TTBDCT huyện Cẩm Thủy trong việc xây dựng Trung tâm đạt chuẩn và đề nghị trong thời gian tới huyện cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng toàn diện; qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cả chuyên trách và kiêm chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập. Vận dụng linh hoạt, có chính sách hỗ trợ cán bộ giảng dạy và học viên. Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch bố trí sắp xếp và đào tạo cán bộ cho trung tâm. Trung tâm BDCT  huyện  cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, tính chủ động, sáng tạo của học viên; gắn việc giảng dạy với công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, xây dựng trung tâm thực sự trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị mình. 

Hoàng thành – Quỳnh Như