Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2271/UBND-VP
Ngày ban hành 16/09/2021
Trích yếu Giao thực hiện Công văn số 1311/VP-KSTTHCNC ngày 13/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ về kiểm soát TTHC
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm o-nhiem-vu-kiem-soat-TTHC.pdf
V-so-1311-cua-VP-UBND-tinh_quypxcamthuy-15-09-2021_16h51p43(16.09.2021_08h57p59)_signed.pdf