Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2154/UBND-VHTT
Ngày ban hành 08/09/2021
Trích yếu chấn chỉnh việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm e-tren-mang-xa-hoi_phucvxcamthuy-08-09-2021_08h12p51(08.09.2021_09h00p17)_signed.pdf