Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 552/UBND - VHTT
Ngày ban hành 22/03/2021
Trích yếu V/v bổ sung, cập nhật chức năng thống kê, tổng hợp báo cáo theo Biểu mẫu 06a, 06b, 06c Phụ lục II Thông tư số 01/2020/TTVPCP của Chính phủ trên hệ thống phần mềm một cửa.
Cơ quan ban hành UBND Huyện Cẩm Thuỷ
Lĩnh vực Thông tư hướng dẫn
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống