Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 72/KH-UBND
Ngày ban hành 30/03/2021
Trích yếu KẾ HOẠCH Thu thập, lƣu trữ, tổng hợp thông tin thị trƣờng lao động giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Cẩm Thủy
Cơ quan ban hành UBND Huyện Cẩm Thuỷ
Lĩnh vực Thông tư hướng dẫn
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống