Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 224/BC-UBND
Ngày ban hành 04/09/2020
Trích yếu Kết quả tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
Cơ quan ban hành UBND Huyện Cẩm Thuỷ
Lĩnh vực Thông tư hướng dẫn
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống