Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1398/UBND-VHTT
Ngày ban hành 10/08/2020
Trích yếu V/v tiếp tuc̣ đẩy maṇ h công tác tuyên truyền, kiểm soá t và ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng.
Cơ quan ban hành UBND Huyện Cẩm Thuỷ
Lĩnh vực Thông tư hướng dẫn
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống