Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1034/UBND-VHTT
Ngày ban hành 28/07/2020
Trích yếu V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới
Cơ quan ban hành UBND Huyện Cẩm Thuỷ
Lĩnh vực Thông tư hướng dẫn
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống