Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1301/UBND-TP
Ngày ban hành 27/07/2020
Trích yếu : Thực hiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan ban hành UBND Huyện Cẩm Thuỷ
Lĩnh vực Thông tư hướng dẫn
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống