Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 07/CĐ-UBND
Ngày ban hành 27/07/2020
Trích yếu CÔNG ĐIỆN Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới
Cơ quan ban hành UBND Huyện Cẩm Thuỷ
Lĩnh vực Thông tư hướng dẫn
Loại văn bản Công Điện
Tài liệu đính kèm Tải xuống