Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1031/UBND - VHTT
Ngày ban hành 15/06/2020
Trích yếu Về việc triển khai hưởng ứng Ngày du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2020)
Cơ quan ban hành UBND Huyện Cẩm Thuỷ
Lĩnh vực Thông tư hướng dẫn
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống