Đánh giá của bạn về trang thông tin điện Cẩm Thủy
33450 người đã bình chọn
1784 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 50/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/11/2023
Trích yếu Nghị quyết Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 -2025 do huyện Cẩm Thuỷ quản lý được HĐND huyện quyết định tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/01/2022; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/01/2023; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 08/5/2023; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/7/2023
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm eu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong_trunglvcamthuy-14-11-2023_15h13p14(15.11.2023_09h13p38)_signed.pdf
°