Đánh giá của bạn về trang thông tin điện Cẩm Thủy
32801 người đã bình chọn
118 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 99/KH-UBND
Ngày ban hành 11/05/2023
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 122 KH/TU ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 99_KH-UBND.pdf