Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2271/UBND-VP 16/09/2021 Giao thực hiện Công văn số 1311/VP-KSTTHCNC ngày 13/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ về kiểm soát TTHC
2173/UBND-TP 09/09/2021 V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
116/TB-UBND 08/09/2021 không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên Tin học đã có bằng cử nhân các chuyên ngành phù hợp, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2154/UBND-VHTT 08/09/2021 chấn chỉnh việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội
2127/UBND-VHTT 07/09/2021 V/v triển khai ứng dụng qua Zalo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
2128/UBND-VHTT 07/09/2021 V/v hướng dẫn triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong điều kiện giãn cách xã hội.
2190/QĐ-XPVPHC 07/09/2021 Xử phạt vi phạm hành chính đối với Lường Thị Vệ - Thôn Do Thượng, xã Cẩm Tân
2174/QĐ-UBND 06/09/2021 Xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Quê - Thôn Xanh, xã Cẩm Bình
2075 /QĐ-XPVPHC 27/08/2021 Xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Thành - Địa chỉ: Thôn Vân Quan, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy
2024/QĐ-XPVPHC 26/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông:BÙI VĂN CƯỜNG
66/TB-UBND 25/08/2021 Thông báo mua đơn đấu giá đất ông đùng Quý Tân
12932/UBND-THKH 24/08/2021 V/v tuyển dụng giáo viên thuộc UBND huyện Cẩm Thủy.
156/KH-UBND 24/08/2021 KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngƣ nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện Cẩm Thủy
1996/QĐ-XPVPHC 24/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông: Cao Văn Sỹ
1997/UBND-VP 23/08/2021 V/v phòng ngừa, đấu tranh với hành vi mạo danh cán bộ, công chức cơ quan Trung ương, địa phương để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
1 2 3 4 5 6