Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1169/UBND - VHTT 08/07/2020 Về việc khuyến cáo khi ký hợp đồng với các doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch
1165/UBND-VHTT 07/07/2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 – 29/7/2020)
1163/UBND-VHTT 07/07/2020 V/v thông tin, tuyên truyền ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn huyện Cẩm Thủy.
76/TB-UBND 06/07/2020 Công khai nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý các phòng, ban chuyên môn
101/KH-UBND 03/07/2020 Triển khai vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020
1135/UBND-GD 03/07/2020 Triển khai tổng kết thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.
1386/ QĐ - UBND 03/07/2020 Ban hành Quy chế tuyển sinh vào học các lớp chất lƣợng cao Trƣờng THCS Thị trấn Cẩm Thủy năm học 2020 - 2021
1133/UBND - VHTT 02/07/2020 V/v khắc phục những tồn tại của Cổng/Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
99/KH-UBND 30/06/2020 Phối hợp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý hoạt động văn hóa cơ sở; xây dựng làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hóa; quản lý lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; cho cán bộ văn hóa cấp xã, cấp huyện tại huyện Cẩm Thủy
1334/QĐ-XPVPHC 29/06/2020 Xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế
98/KH-UBND 29/06/2020 Tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2019- 2020 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021
138/BC-UBND 29/06/2020 Tổng kết thi THPT quốc gia năm 2019, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020
1126/QĐ-UBND 28/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2020- 2021
1296/QĐ-UBND 23/06/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nội vụ đối với ông Hoàng Trung Hải
1299/QĐ-UBND 23/06/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện đối với ông Nguyễn Đình Hùng
1 2 3 4 5 6