Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
363/UBND-VP 25/02/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ
354/UBND-VHTT 25/02/2021 V/v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
320/UBND - VHTT 22/02/2021 V/vtiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện
39/KH-UBND 22/02/2021 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn huyện Cẩm Thủy
37/KH - UBND 19/02/2021 KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021
296/UBND - VHTT 17/02/2021 V/vtriển khai thực hiện Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ
295/UBND-LĐTBXH 17/02/2021 V/v Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
269/UBND-VHTT 08/02/2021 V/v Thông tin, tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021
266/UBND-KTHT 05/02/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn huyện
34/KH-UBND 04/02/2021 kẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh trên người tại huyện Cẩm Thủy năm 2021
249/UBND-VP 04/02/2021 V/v triển khai công điện khẩn của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
01/KH-UBBC 04/02/2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
232/UBND-VHTT 02/02/2021 V/vtổchức tuyên truyềnthực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
31/KH-UBND 01/02/2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật Tiền lƣơng và BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Thủy năm 2021.
208/UBND-VHTT 01/02/2021 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19
1 2 3 4 5 6