Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý III năm 2022

Đăng ngày 15 - 07 - 2022
100%

Ngày 13/7/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện họp thường kỳ quý II/2022, đánh giá kết quả hoạt động Ban Đại diện HĐQT NHCSXH 06 tháng đầu năm 2022, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý III năm 2022. Ông Trần Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì phiên họp

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT 06 tháng đầu năm 2022; đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về các mặt hoạt động của NHCSXH huyện, các tổ chức chính - trị xã hội nhận ủy thác. Vốn tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt từ nguồn vốn cho vay phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã tác động toàn diện đến mọi mặt đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng DTTS và miền núi; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Trong 06 tháng đầu năm, NHCSXH huyện đã cho vay 111.892 triệu đồng với 2.311 lượt khách hàng được vay vốn; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 480.168 triệu đồng, tăng 36.328 triệu đồng so với đầu năm; với 9.817 khách hàng đang còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 1.050 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn phát triển kinh tế chăn nuôi sản xuất; giúp cho 68 lượt lao động được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần xây dựng 1.758 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; giải quyết cho vay 146 người lao động vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và 163 học sinh, sinh viên được tiếp cận vốn để mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến…

Trong tháng 06 đầu năm 2022, chất lượng tín dụng đã từng bước được nâng lên rõ rệt, nợ xấu được kiểm soát, chất lượng tín dụng ổn định với tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,09%/tổng dư nợ.

          Tại hội nghị này có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong quý III năm 2022. Cụ thể: Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải ngân nhanh các chương trình tín dụng có vốn quay vòng, thực hiện tốt việc cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phục hồi kinh tế, huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân và tiền gửi thông qua tổ Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Tiếp tục phấn đấu xử lý thu hồi nợ quá hạn, thu lãi tồn đọng, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá cao sự đóng góp của NHCSXH huyện  đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong 06 tháng đầu năm, đặc biệt là thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động khu vực nông thôn, tạo việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch. Thời gian tới, yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và chỉ đạo của NHCSXH cấp trên để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tín dụng năm 2022, trong đó tập trung vào các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, NHCSXH huyện cần tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Đại diện thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Cẩm Thủy kết luận hội nghị và thống nhất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện HĐQT; tăng cường kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra, hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát trong quý III năm 2022; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ đến người vay theo đúng quy định tránh chuộc lợi chính sách. Thực hiện cho vay đúng đối tượng; NHCSXH phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện kiểm tra trước, trong và sau cho vay đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu tín dụng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022./.

                                                                       NHCSXH huyện Cẩm Thủy

<

Tin mới nhất

Hội nghị giao ban khối Kinh tế 9 tháng năm 2022(23/09/2022 6:04 CH)

Hội nghị giao ban Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 9 tháng năm 2022(23/09/2022 6:02 CH)

Huyện Cẩm Thủy tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới 2022 - 2023(09/09/2022 3:35 CH)

Hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn GSGC đợt 2/2022(30/08/2022 9:11 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Thủy triển khai thực hiện cho vay theo Nghị định số...(17/08/2022 8:22 SA)

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày...(27/07/2022 3:33 CH)

Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh tại huyện Cẩm Thủy(18/07/2022 8:04 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết...(15/07/2022 8:13 SA)