Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Thủy triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ

Đăng ngày 13 - 06 - 2022
100%

Căn cứ Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

NHCSXH thực hiện giải ngân tại Điểm giao dịch xã

 Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ, ngày 30/5/2022 Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành văn bản số4279/HD-NHCS về việc Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, cụ thể như sau:

 1. Về đối tượng hỗ lãi suất

Khách hàng vay vốn tại NHCSXH có các khoản vay đáp ứng đầy đủ điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất quy định tại mục 3 (Điều kiện được hỗ trợ lãi suất) và chưa hoàn thành việc tất toán khoản vay (tính đến ngày 29/5/2022).

2. Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất

a) Việc hỗ trợ lãi suất đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.

b) Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3.000 tỷ đồng.

c) NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.

d) Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

3. Điều kiện được hỗ trợ lãi suất

Khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  1. Có khoản vay đáp ứng các điều kiện sau:

 - Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ…;

  - Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

  - Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất;

b) Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn dúng mục đích theo quy định.

4. Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất, thời gian vay được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ lãi suất

a) Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị định số 36/2022/NĐ-CP tùy theo thời điểm nào đến trước.

b) Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

c) Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

5. Phương thức hỗ trợ lãi suất

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2022, NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo phương thức sau:

a) Định kỳ hằng tháng hoặc khi khách hàng vay vốn trả nợ, NHCSXH thực hiện tính số tiền hỗ trợ lãi suất của khoản vay và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng.

b) Đối với các khoản vay được hỗ trợ lãi suất giải ngân từ ngày 01/01/2022  đến trước ngày chốt số liệu theo Thông báo của NHCSXH, NHCSXH tính số tiền hỗ trợ lãi suất từ ngày giải ngân đến ngày trước ngày chốt số liệu của khoản vay được hỗ trợ lãi suất và hoàn trả cho khách hàng.

Mọi vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với NHCSXH huyện Cẩm Thủy thông qua số điện thoại 0865.460.567 để được giải đáp./.

                                                      NHCSXH huyện Cẩm Thủy 

<

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày...(27/07/2022 3:33 CH)

Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh tại huyện Cẩm Thủy(18/07/2022 8:04 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết...(15/07/2022 8:13 SA)

Hội nghị sơ kết công tác BHXH,BHYT 6 tháng đầu năm 2022(04/07/2022 10:18 SA)

Hội nghị giao ban Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022(30/06/2022 9:51 SA)

Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022(30/06/2022 9:47 SA)

Khen thưởng, động viên kịp thời VĐV Cao Thị Duyên đạt 2 Huy chương vàng bộ môn Lặn tại SEA Games 31(13/06/2022 9:36 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Thủy triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản...(13/06/2022 9:32 SA)