Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho lãnh đạo HĐND các Ban HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng ngày 11 - 05 - 2022
100%

Ngày 7/5/2022, HĐND huyện Cẩm Thuỷ phối hợp với Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho lãnh đạo HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự có đại diện Ban pháp chế HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt, trao đổi, chia sẻ những kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức các phiên họp thường trực HĐND; các kỳ họp HĐND; xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát của HĐND, thường trực HĐND; trình tự thủ tục các bước xây dựng, soạn thảo và ban hành Nghị quyết HĐND; thẩm quyền ban hành Nghị quyết HĐND; quy trình hồ sơ tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề; công tác thẩm tra của các Ban HĐND; công tác tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND và một số nội dung quan trọng khác.

          Thông qua hội nghị tập huấn giúp các đồng chí lãnh đạo HĐND, các Ban HĐND xã, thị trấn chú trọng nghiên cứu các luật, văn bản của cấp trên; Thường trực HĐND xã, thị trấn chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp theo luật định; tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã đảm bảo dân chủ, khoa học, phát huy vai trò của đại biểu trong hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình; các Ban HĐND xã tiếp tục đổi mới công tác thẩm tra các dự thảo Nghị quyết; tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp hoạt động của HĐND cấp xã, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; tổ chức các phiên họp giải trình về những vấn đề mà Thường trực HĐND cấp xã quan tâm; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, những vấn đề bức xúc của xã hội được nhân dân quan tâm; chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, nội dung tiếp xúc cử tri./.

         Tin: Giang Nam

<

Tin mới nhất

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Thủy(13/06/2022 9:29 SA)

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho lãnh đạo HĐND các Ban HĐND các xã, thị trấn...(11/05/2022 10:52 SA)

HĐND huyện giám sát kết quả Đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Cẩm Giang(26/03/2022 10:48 SA)