Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Giáo dục Cẩm Thuỷ: Đạt 7 giải Quốc tế và 18 giải Quốc gia năm học 2020-2021 là những thành tích vàng lịch sử đáng tự hào của Giáo dục tiểu học Cẩm Thuỷ

Đăng ngày 14 - 09 - 2021
100%

Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động; kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giáo dục. Từ thực trạng trên, ngành giáo dục huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp vượt qua khó khăn và đã tạo nên được nhiều thành tích lịch sử đáng tự hào.

Là năm học ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số: 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết 88/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc Hội và Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. Cùng với đó thực hiện nhiệm vụ kép “vừa đảm bảo chất lượng giáo dục vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid 19”, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Với tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, ngành giáo dục Cẩm Thủy đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường  kiểm tra, góp phần duy trì nền nếp kỷ cương. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong toàn ngành, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận phẩm chất và năng lực người học, thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT; khuyến khích học sinh phát huy tinh thần tự học và sáng tạo, tích cực tham gia các sân chơi trí tệu trên tinh thần tự nguyện; chỉ đạo các nhà trường tạo các các sân chơi giáo dục bổ ích, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác động viên và quản lý học sinh khi tham gia các câu lạc bộ, các sân chơi trong nhà trường để rèn luyện kỹ năng sống, phát triển tư duy cho học sinh để thực hiện hiệu quả nội dung vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống theo đúng tinh thần đổi mới của Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh được đánh giá về phẩm chất và năng lực ở mức tốt và đạt ngày càng cao; tỷ lệ học sinh tự nguyện tham gia các sân chơi giáo dục, sân chơi trí tệu và các câu lạc bộ đạt trên 90%.  

Với tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của ngành giáo dục Cẩm Thuỷ cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của đội ngũ CBQL, GV, NV trong toàn ngành; năm học 2020-2021 là năm thứ 3 liên tiếp Giáo dục Tiểu học Cẩm Thuỷ có học sinh tham dự các cuộc thi, các sân chơi trí tệu cấp Quốc gia và đều đạt giải. Năm học 2018-2019 đạt 01 (một) giải “Triển vọng” trong cuộc thi Tin học trẻ cấp Quốc gia; năm học 2019-2020 đạt 04 (Bốn) giải, trong đó đạt 02 (hai) huy chương Đồng cấp Quốc gia cuộc thi Tài năng Anh ngữ Việt Nam của học sinh trường Tiểu học Thị trấn (Đây là hai giải duy nhất của cả tỉnh Thanh Hoá) và 02 (hai) giải khuyến khích cuộc thi ATGT cho nụ cười trẻ thơ của học sinh trường Tiểu học Cẩm Phú và Tiểu học Cẩm Sơn; năm học 2020-2021 có 17 (mười bảy) học sinh và 01 (một) giáo viên đạt giải cấp Quốc gia trong các cuộc thi Olympic Toán quốc tế HKIMO, Olympic tiếng Anh Hippo, ATGT cho nụ cười trẻ thơ, Trạng nguyên Toàn tài, Trạng nguyên Tiếng Việt dành cho học sinh và cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp dành cho giáo viên. Trong đó, cuộc thi Olympic Toán quốc tế HKIMO có 19 học sinh dự thi vòng chung kết Quốc gia, kết quả đạt 12 giải của học sinh trường Tiểu học Thị trấn (01 huy chương Vàng của học sinh Lê Phạm Nguyên lớp 5A; 03 huy chương Bạc của các học sinh Trần Anh Tuấn lớp 2A, Mai Văn Bách lớp 3D, Phùng Ngọc Diệp lớp 3C; 08 huy chương Đồng của các học sinh Nguyễn Diệp Chi lớp 3B, Vũ Minh Quân lớp 2A, Trần Hà Phương lớp 3D, Trần Nguyên Vũ lớp 3B, Cao Đặng Hoàng Nam lớp 3D, Lưu Quang Lâm lớp 4A, Nguyễn Lê Hoàng Minh lớp 5A, Trịnh Tuấn Khải lớp 4A); Cuộc thi Olympic tiếng Anh Hippo đạt 02 (hai) giải Đồng của các học sinh trường Tiểu học Thị trấn (Lê Phạm Nguyên lớp 5A và Hoàng Gia Lộc lớp 5B); Cuộc thi Trạng nguyên toàn tài đạt 01 (một) giải Khuyến khích của học sinh Hoàng Gia Lộc lớp 5B trường Tiểu học Thị trấn; cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt đạt 01 (một) giải xuất sắc của học sinh Phạm Ngọc Hà lớp 5A trường Tiểu học Thị trấn; cuộc thi ATGT cho nụ cười trẻ thơ đạt 01 (một) giải Nhất của học sinh Trương Hà My lớp 3A trường Tiểu học Cẩm Sơn (đây là giải Nhất duy nhất của tỉnh Thanh Hoá); cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp đạt 01 (một) giải khuyến khích của Giáo viên Hà Thị Tuyến trường Tiểu học Cẩm Thành. Có 10 (mười) giáo viên đạt thành tích có học sinh giỏi cấp Quốc gia, đó là Cô Vũ Thị Loan, Cô giáo Nguyễn Thị Thuỷ, Cô giáo Nguyễn Thị Tình, Cô giáo Trần Thị Liên, Cô giáo Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Cô giáo Phạm Thị Hà, Cô giáo Lê Thị Hà, Cô giáo Nguyễn Thị Tuyến trường Tiểu học Thị trấn và Cô giáo Lê Thị Minh, Thầy giáo Lê Văn Hanh trường Tiểu học Cẩm Sơn.

Học sinh tiểu học Cẩm Thuỷ tham dự vòng chung kết Quốc gia cuộc thi Olympic Toán Quốc tế HKIMO năm học 2020-2021

Đặc biệt, tham dự vòng chung kết Quốc tế cuộc thi Olympic Toán quốc tế HKIMO, Cẩm Thuỷ có 10 học sinh tham dự trên tổng số 11 học sinh cả tỉnh và trên tổng số 143 học sinh cả nước; kết quả đạt 07 (bảy giải) gồm 02 (hai) giải Bạc và 05 (năm) giải Đồng của học sinh trường Tiểu học Thị trấn trên tổng số 103 giải của cả nước (21 giải Vàng, 38 giải Bạc và 54 giải Đồng) và là huyện duy nhất của tỉnh Thanh Hoá đạt giải trong cuộc thi cấp Quốc tế này, cụ thể: Đạt 02 (hai) huy chương Bạc của các học sinh Lưu Quang Lâm lớp 4A và Lê Phạm Nguyên lớp 5A; 05 (năm) huy chương Đồng của các học sinh Trần Anh Tuấn lớp 2A, Mai Văn Bách lớp 3D, Phùng Ngọc Diệp lớp 3C, Vũ Minh Quân lớp 2A và Nguyễn Lê Hoàng Minh lớp 5A.

Để có được thành tích đáng tự hào đó, là sự dày công, hết lòng vì sự nghiệp, hết lòng vì học sinh thân yêu của các thầy cô giáo đã không quản khó khăn tìm tòi kiến thức, nghiên cứu học liệu cũng như mục đích, ý nghĩa của các cuộc thi để tổ chức cho các em có một sân chơi trí tuệ bổ ích và mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực, đem lại niềm tin cho các bậc cha mẹ khi gửi gắm con em tới trường. Tiêu biểu là 05 (năm) giáo viên của trường Tiểu học Thị trấn đã đạt thành tích có học sinh giỏi cấp quốc tế, đó là Cô giáo Nguyễn Thị Thuỷ, Cô giáo Nguyễn Thị Tình, Cô giáo Trần Thị Liên, Cô giáo Nguyễn Thị Thuỳ Dung và Cô giáo Phạm Thị Hà.

Ngành Giáo dục Cẩm Thuỷ tin tưởng rằng: với sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện, của các bậc phụ huynh và ý trí, nghị lực, tâm huyết nghề nghiệp của đội ngũ Nhà giáo và sự vươn lên trong học tập và rèn luyện của học sinh, ngành Giáo dục Cẩm Thuỷ tiếp tục xây dựng và đẳng định được thương hiệu và vị thế về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thanh Hoá và cả nước.

                                                                               Lưu Xuân Hồng

                                                                        Phó trưởng phòng GD&ĐT

<

Tin mới nhất