Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

UBND huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề tháng 7 năm 2021

Đăng ngày 22 - 07 - 2021
100%

Sáng ngày 14/7, đồng chí Phạm Viết Hoài – Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các tờ trình, báo cáo đề án trình HĐND huyện tại Kỳ họp thứ II, HĐND tỉnh khóa XX.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe lãnh đạo phòng chuyên môn UBND huyện thông qua dự thảo: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 huyện Cẩm Thủy; Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung một số nhiệm vụ chi năm 2021; Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 đợt 1; Tời trình đề nghị phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 huyện Cẩm Thủy; các Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường Tiểu học Cẩm Phú; Báo cáo kết quả thâm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đoạn đường từ Ngã tư Thị trấn Phong Sơn đi nhà văn háo tổ 3 cũ huyện Cẩm Thủy…

          Sau khi nghe dự thảo trình tại hội nghị, các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với các dự thảo báo cáo, tờ trình được chuẩn bị công phu, nhiều nội dung với các mục tiêu, giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần cân đối lại một số vấn đề như: chỉ tiêu về môi trường, chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người trong phát triển kinh tế xã hội gia đoạn 2021 – 2025; vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Định hướng phát triển thương mại, dịch vụ…cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phạm Viết Hoài đánh giá cao trách nhiệm của các phòng, ngành chức năng trong công tác phối hợp chuẩn bị các dự thảo tờ trình, báo cáo sẽ trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ II, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026được tổ chức trong thời tới. Đối với các ý kiến thảo luận, tham gia đóng góp tại hội nghị, đồng chí Phạm Viết Hoài yêu cầu các phòng Kinh tế hạ tầng và Tài chính kế hoạch tiếp thu và khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thiện nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết để gửi UBND huyện tổng hợp, xem xét, trình tại kỳ họp HĐND huyện thứ II./.

<

Tin mới nhất