Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Khai mạc lớp bồi dưỡng LLCT và Giáo dục ĐĐCM cho đảng viên mới đợt 2/2021

Đăng ngày 22 - 07 - 2021
100%

Sáng ngày 13/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và giáo dục đạo đức cách mạng đợt 2/2021 cho hơn 70 đảng mớiđến từ các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn.

 

Tham gia lớp học lần này, trong thời gian 6 ngày các học viên sẽ được giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt nội dung chuyên đề về: Chủ nghĩa Mac – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam. Thông qua nội dung chương trình sẽ góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên mới. Trên cơ sở đó mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, góp phầnđẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạođức, lối sống trong một bộ phận cán bộđảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày một trong sạch, vững mạnh.

 

Để lớp học hoàn thành tốt chương trình đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đồng chí Bùi Phương Liên – Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế lớp học. Tập trung tiếp thu, tích cực nghiên cứu, thảo luận nâng cao kiến thức được các giảng viên truyền đạt, từ đó có nhữngvận dụng linh hoạt sáng tạotrong hoạtđộng thực tiễn, góp phầnnâng cao trình độ lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

<

Tin mới nhất