Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Hội Nông dân huyện sơ kết giữa nhiệm kỳ

Đăng ngày 14 - 07 - 2021
100%

Sáng 12/7, Hội Nông dân huyện Cẩm Thủy tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021.Đồng chí Ngô Anh Thúy -UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện dự hội nghị. Lãnh đạo Hội Nông Dân tỉnh; các ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, Nghị quyết đại hội hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân huyện ta phát triển khá toàn diện, vững chắc, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Trong đó công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục củng cố và phát triển, trong 3 năm đã kết nạp được 911 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên trên 17.077 người; 100% chi hội có quỹ hoạt động. Phối hợp với các ngân hàng quản lý 423 tỷ 282 triệu đồng, 193 tổ với 6.558 tổ viên. Nội dung, phương thức hoạt động đổi mới tích cực, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình, tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi,Mỗi năm có khoảng 12.800 hộ đăng ký hộ gia đình SSKD giỏi các cấp và có 6.580 hộ được cấp trên công nhận. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; đội ngũ cán bộ được trẻ hóa, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, nâng cao về chất lượng...

Đối với công tác Hội và phong trào nông dân6 tháng đầu năm 2021, tuy bị ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19 nhưng công tác Hội và phong trào nông dân vẫn tiếp tục duy trì và có bước phát triển mới. Các cấp Hội và hội viên nông dân đã bám sát các chương trình công tác, các phong trào thi đua, sự chỉ đạo của Hội cấp trên và của cấp ủy cùng cấp, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở. Các hoạt động hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh, công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, sinh hoạt chi hội được duy trì và có chất lượng, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến đạt hiệu quả thiết thực. Hoạt động của Hội Nông dân đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Cầm Bá Xuân – Phó Chủ tịch HND tỉnh, đã biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân huyện đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là nhiệm vụ công tác hội. Trong thời gian tới các đồng chí đề nghị Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở phấn đấu đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra; tăng cường giám sát cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện; đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Xây dựng tổ chức Hội nông dân vững mạnh theo hướng vững về chính trị, mạnh về tổ chức thống nhất về hành động, nâng cao chất lượng sinh hoạt từ chi hội đến cơ sở cụ thể thiết thực hiệu quả nhằm thu hút hội viên vào tổ chức hội.

Cũng tại hội nghị, đại diện các Công ty Phân bón Tiến Nông, Công ty Sơn Đại Việt và Công ty máy lọc nước R.O-AQUA cũng đã triển khai tới hội nông dân các cấp huyện Cẩm Thủy những chính sách hỗ trợ và ưu điểm các sản phẩm phục vụ người dân trong sản xuất mùa vụ.

<

Tin mới nhất