Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Hội LHPN xã Cẩm Tâm Đại hội lần thứ XXVI – nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 02 - 04 - 2021
100%

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cẩm Tâm vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có các đồng chí đai diện Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện; Các đ/c đại diện Đảng ủy, HDND, UBND, MTTQ các đoàn thể của xã cùng 79 Hội viên tiêu biểu về tham dự Đại Hội.

Với 04 chi hội sau sáp nhập, 886 hội viên tham gia sinh hoạt, tỷ lệ thu hút hội viên đạt hơn 83%. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Cẩm Tâm đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Nhiều phong trào đạt được cả bề rộng và chiều sâu, tiêu biểu như phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “xây dựng gia đình 5 không, 4 sạch”.Duy trì có hiệu quả nguồn vốn vay từ  các Ngân hàng CSXH; ngân hàng NN & PTNT, tổ chức tài chính Vi mô Thanh hóa với số tiền hơn 22 tỷ 700 triệu đồng cho 453 hộ vay; vốn từ nguồn quỹ hội 50 triệu đồng 668 thành viên tham gia. Trong 5 năm chị em tiết kiệm được 100 triệu đồng cho 50 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế.  giúp 108 gia đình hội viên có phụ nữ thoát nghèo,góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã từ 23,3% năm 2015 xuống còn 2,26% năm 2020. Cũng trong 5 năm qua chị em hội viên phụ nữ đã tham gia tích cực vào chương trình xây dựng NTM, đóng góp gần 450 ngày công, trên 500 triệu, và hiến gần 3450 m2 đất làm đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa thay thế cỏ dại. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội LHPN xã đã gắn với chủ đề từng năm, phát động thực hiện phong trào “ Làm theo Bác, thực hành tiết tiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, 100% chi hội có hoạt động “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn thể hội viên.

Phát huy kết quả nhiệm kỳ qua với thành tích đạt được Hội LHPN xã luôn đạt đơn vị xuất sắc, xuất sắc tiêu biểu được Hội LHPN huyện và Hội LHPN tỉnh tặng khen. Nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội LHPN xã đề ra mục tiêu: Đoàn kết, phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo, các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sác văn hóa dân tộc, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng xã phát triển bền vững. Phấn đấu 100% các chi hội xếp loại tốt trở lên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Xuyên và đồng chí Quách Văn minh -Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN xã Cẩm Tâm trong nhiệm kỳ qua. Chỉ rõ hạn chế, tồn tại và nhấn mạnh một số nội dung cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới, trong đó: Tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ; tăng cường nắm tình hình tư tưởng hội viên; đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động của Hội, sát với nhu cầu của hội viên, tiếp tục xây dựng các mô hình phù hợp để tập hợp thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu LHPN huyện tổ chức trong thời gian tới.

<

Tin mới nhất