Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Đăng ngày 19 - 04 - 2021
100%

Vừa qua, Hội đồng tuyên truyền PBGDPL huyện phối hợp với UBND xã Cẩm Tú tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 cho các đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội; cán bộ, công chức phụ trách không chuyên trách UBND xã; Bí thư, trưởng thôn, hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện lãnh đạo các phòng Nội vụ, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Cẩm Thủy trực tiếp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các văn bản luật mới ban hành như: Luật bầu cử; Luật chăn nuôi; Luật thú y; Luật lâm nghiệp; Luật trồng trọt; Luật thủy lợi,...

Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức các xã, thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp trên địa bàn huyện. Đồng thời, các học viên tuyên truyền cho người người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Được biết, thời gian qua, Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật xã Cẩm Tú là các công chức chuyên môn Tư pháp hộ tịch, Công an, Địa chính, Lao động - TBXH, Hiệu trưởng các trường học và Trưởng các đoàn thể ở xã…đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các nghị quyết, chương trình hành động của địa phương đến với cán bộ công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh tình của nhân dân được ổn định, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.Từ năm 2020 đến nay, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND xã Cẩm Tú đã tổ chức được 13 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Hiến pháp năm 2013; các Bộ luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Chăn nuôi, trồng trọt… với trên 130 lượt người tham gia. Ngoài ra, công tác xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật cũng được quan tâm, đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả; hiệntủ sách pháp luật của xã có đầy đủ các loại sách và các văn bản về pháp luật các loại phục vụ cho đông đảo người mượn đọc, nghiên cứu và tìm hiểu./.

<

Tin mới nhất