Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Thủy triển khai thực hiện giảm lãi suất cho vaycác chương chình tín dụng chính sách theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 03 - 12 - 2021
100%

Nhằm hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.Ngày 26/11/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTgvề việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH.

Để kịp thời triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/11/2021 Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành văn bản số10879/NHCS-HD về việc Hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH, cụ thể như sau:

 1. Về đối tượng, thời gian, mức giảm lãi suất cho vay

- Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH nơi cho vay áp dụng lãi suất cho vay theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

- Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

2. Phương thức giảm lãi suất cho vay

- NHCSXH xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12 năm 2021, số tiền giảm lãi tháng 12 năm 2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021.

- NHCSXH thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay như sau:

 + Đối với khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH, toàn bộ số tiền lãi giảm được chuyển vào tài khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi (RPA) và được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo.

+ Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi: NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi Tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NHCSXH huyện và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi Tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH huyện thì NHCSXH huyện thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

Mọi vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với NHCSXH huyện Cẩm Thủy thông qua số điện thoại 0865.460.567 để được giải đáp./.

                                                      NHCSXH huyện Cẩm Thủy

<

Tin mới nhất

Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cẩm Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027(09/01/2022 8:26 SA)

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cẩm Thuỷ họp lần 2(09/01/2022 8:18 SA)

Huyện Cẩm Thủy có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021(22/12/2021 5:40 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2021(03/12/2021 9:54 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Thủy triển khai thực hiện giảm lãi suất cho vaycác chương...(03/12/2021 9:49 SA)

Các đồng chí lãnh đạo dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn(22/11/2021 9:51 SA)

Đồng chí Bí thư huyện ủy, cùng đoàn công tác làm việc tại xã Cẩm Tân(17/11/2021 4:11 CH)

Đồng chí Lê Quang Hùng CNUBKT TU dự Ngày hội ĐĐK tại Lương Ngọc(17/11/2021 3:51 CH)