Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Ban chỉ đạo 35 Huyện ủy Sơ kết hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày 04 - 10 - 2021
100%

Chiều 29/9, Huyện ủy Cẩm Thủy tổ chức hội nghị giao ban Ban chỉ đạo 35 và điều tra dư luận xã hội9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Cao Văn Vượng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo 35, đồng chí Bùi Phương Liên - Ủy viên BTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 Huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35 của Huyện; Tổ thư ký; Cộng tác viên tuyên truyền; các đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn.

 

Trong 9 tháng năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 tỉnh và Thường trực Huyện ủy, Ban chỉ đạo 35 Huyện đã chủ động, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thông qua mạng xã hội. Tổ chức đông đảo các lực lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, đảm bảo an ninh tư tưởng, định hướng dư luận, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện. Đồng thời chỉ đạo tổ tuyên truyền các xã, thị trấn, các ngành thuộc Huyện triển khai tích cực các hoạt động: duy trì các trang fanpage, facebook, thường xuyên cập nhật và đăng tải các thông tin tích cực. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19, Đại hội Đảng các cấp, Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 góp phần tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng trong nhân dân về các vấn đề dư luận quan tâm.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia góp ý kiến và đề xuất nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Văn Vượng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, đội ngũ cộng tác viên làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, chủ động nắm tình hình tư tưởng và kịp thời định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn chính trị và phương thức hoạt động của các phần tử chống đối, cơ hội chính trị. Định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tăng cường thông tin tích cực, đẩy mạnh phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các đối tượng khắc phục những hạn chế thiếu sót, bức xúc trong nhân dân. Duy trì và xây dựng các trang fanpage của Thành viên BCĐ và  các công tác viên dự luận xã hội. Đối với cộng tác viên dư luận xã hội cập nhật thường xuyên diễn biến tư tưởng của người dân nhất các vấn đề nhạy cảm để kịp thời tham mưu. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng tháng, hàng quý qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

<

Tin mới nhất