Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả trồng rừng và chuyển đổi rừng nghèo kiệt tại xã Cẩm Long

Đăng ngày 01 - 09 - 2020
100%

Vừa qua, đoàn công tác hường trực HĐND huyện do đồng chí: Nguyễn Văn Vi – Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả trồng rừng và chuyển đổi rừng nghèo kiệt tại xã Cẩm Long. Tham gia đoàn công tác có đồng chí: Bùi Thanh Minh – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy.

Giai đoạn 2016 – 2020, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp xã Cẩm Long luôn được bổ xung, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động sát với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường công tác phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện về bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Làm tốt công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống sảy ra.8 tháng đầu năm 2020, xã đã tổ chức 16 cuộc kiểm tra an ninh rừng; 10 buổi tuyên truyền bảo vệ phòng chống cháy rừng với 280 lượt người tham gia. Đến nay diện tích rừng trồng cây nhân dân đạt 50/52 ha. Việc chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng sản xuất kết hợp chăn nuôi được quan tâm.

Tại chương trình giám sát, để công tác trồng rừng và chuyển đổi rừng nghèo, kiệt trong thời gian tới đạt nhiều kết quả. Đoàn giám sát đề nghị xã Cẩm Long tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác trồng, bảo vệ, phát triển rừng gắn với chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng sảnxuất. Đẩy mạnh tuyên tuyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ, phát triểnrừng. Xây dựng kế hoạch chi tiết công tác phát triển rừng; rà soát số đất lâm nghiệp chưa có rừng để có biện pháp trồng rừng. Phối hợp với các ngành chức năng của huyện để tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi đất rừng nghèo kiệt sang trồng rừng sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế rừng cho nhân dân.

<

Tin mới nhất