Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Đoàn công tác Ban thường vụ Tỉnh Đoàn giám sát tại huyện

Đăng ngày 01 - 09 - 2020
100%

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020, Đoàn giám sát Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã có chương trình giám sát tại huyện để đánh giá kết quả triển khai thực hiện và tiếp thu, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tiếp và làm việc với Đoàn về phia huyện ta có đồng chí Lê Văn Trung - Bí thư Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể ở huyện.

Sau 5 triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã triển khai nhiểu hoạt động thi đua sôi nổi, tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên thanh niên. Các nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên được tăng cường. Vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong công tác phối hợp và tổ chức thực hiện được nâng lên. Hiện toàn huyện có hơn 4.800 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 38 tổ chức cơ sở Đoàn. Trong 5 năm 2015 – 2020, toàn huyện tổ chức thành công 9 cuộc đối thoại " Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng", giải bóng đá mi ni, liên hoan nghệ thuật quần chúng…tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng cuộc thi “50 năm học tập và làm theo di chúc Hồ Chí Minh”; phối hợp thực hiện xây dựng bàn giao 4 khu vui chơi cho trẻ em, trồng 16.000 cây xanh, lắp đặt 2km đèn chiếu sáng, trao tặng 5 nhà khăn quàng đỏ và 1750 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng. Thường xuyên duy trì tốt hoạt động nhân đạo, uống nước nhớ nguồn; tích cực thực hiện các phong trào thi đua xây dựng “ trường học thân thiện học sinh tích cực”, xây dựng môi trường văn hóa công sở, khu dân cư tiên tiến, làng xã văn hóa, xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Cẩm Thủy trong thời kỳ mới. Cũng trong 5 năm qua, tổ chức đoàn các cấp đã thường xuyên tổ chức hoạt động nói chuyện truyền thống nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, phối hợp mở 5 chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và bồi dưỡng đạo đức Cách mạng cho hơn 870 đoàn viên thanh niên; tổ chức biểu dương hơn 200 lượt điển hình thanh niên tiên tiến; phát hiện bồi dưỡng, kết nạp 135 đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ tiếp tục được triển khai đạt kết quả, các đại biểu tham dự chương trình đã thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công tác và đề xuất các nhóm giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới như: tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền; chủ động đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; tích cực triển khai các chương trình phối hợp Huyện đoàn và các nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên đoàn kết, năng động, sáng tạo, tham gia hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương./.

Tin: Trần Nghị - Nguyễn Hồng

<

Tin mới nhất