Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Ban thường trực UB MTTQ tỉnh giám sát tại huyện

Đăng ngày 28 - 08 - 2020
100%

Sáng ngày 25/8/2020, Đoàn công tác Ban thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã có chương trình giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện ta có đồng chí Phạm Minh Vũ – Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo đại diện phòng tài nguyên môi trường, phòng nông nghiệp và Uỷ ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể ở huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và các văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường khu dân cư, trong những năm gần đây, các cấp các ngành trên địa bàn đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, dân số để khắc phục tồn tại, hạn chế, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái. Hàng năm huyện ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho UBND xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác môi trường đặc biệt là công tác thu gom, xử lý rác thải địa phương. Tiến hành đầu tư, mua sắm thêm phương tiện vận chuyển và thùng chứa rác thải đến tận từng ngõ, hẻm. Tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường, nhất là công tác quy hoạch; hoạt động sản xuất chăn nuôi; xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật…kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công tác xây dựng mô hình dân cư tự quản về môi trường được triển khai tại 100% xã, thị trấn; phong trào chống rác thải nhựa, xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt hộ gia đình phát triển mạnh mẽ. Hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm lĩnh vực tài nguyên môi trường đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Hiện toàn huyện xây dựng 01 bãi rác thải tập trung, hoạt động theo công nghệ chôn lấp; có 18 phương tiện, 54 lao động và 12/17 xã, thị trấn thực hiện dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn cũng cần nâng cao chất lượng tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; quan tâm thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở thu gom, xử lý rác thải tập trung; quản lý chặt chẽ hoạt động xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp.

Để công tác bảo vệ môi trường được triển khai đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Tòng - Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc các đoàn thể trong huyện tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; tập trung hoàn thành dịch vụ thu gom xử lý rác thải tại 5 xã vùng sâu, vùng xa; rà soát, hình thành hệ thống thu gom xử lý rác thải nguy hại và kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới của địa phương./.

<

Tin mới nhất