Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Thường trực huyện ủy kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội tại xã Cẩm Lương

Đăng ngày 21 - 08 - 2020
100%

Ngày 20/8/2020, Đoàn công tác Thường trực Huyện ủy do đồng chí: Lê Văn Trung – Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 tại xã Cẩm Lương. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí thường trực UBND, MTTQ, các phòng, ngành cấp huyện.

6 tháng đầu năm 2020,cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Lương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch gieo trồng vụ Xuân và vụ Thu mùa; tích tụ tập trung theo hướng liên kết với diện tích 6 ha để trồng mía nguyên liệu. Ký kết hợp đồng sản xuất 6 ha lúa nếp Cẩm theo hướng VietGAP. Chỉ đạo chăm sóc mô hình Hồng Giòn diện tích 3 ha và mô hình trồng sen Nhật theo hướng liên kết tại thôn Kim Mẫm.Công tác khoanh nuôi, bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm, tổ chức trồng được 7,5 ha rừng đạt 107% KH.Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tiếp tục được duy trì phát triển. Giá trị sản xuất TTCN & DV ước đạt: 4,5 tỷ đồng tăng 33 % so với cùng kỳ.Xây dựng cơ bản được quan tâm, nhiều công trình được đầu tư xây dựng như: khu công sở, trung tâm văn hóa thể thao xã; nhà hiệu bộ và nhà lớp học trường TH&THCS; nhà bảo vệ, tường rào, sân trường Mầm Non; xây dựng hệ thống kênh tiêu thoát lũ cuối suối cá; sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, y tế giáo dục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

6 tháng đầu năm 2020,cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Lương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch gieo trồng vụ Xuân và vụ Thu mùa; tích tụ tập trung theo hướng liên kết với diện tích 6 ha để trồng mía nguyên liệu. Ký kết hợp đồng sản xuất 6 ha lúa nếp Cẩm theo hướng VietGAP. Chỉ đạo chăm sóc mô hình Hồng Giòn diện tích 3 ha và mô hình trồng sen Nhật theo hướng liên kết tại thôn Kim Mẫm.Công tác khoanh nuôi, bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm, tổ chức trồng được 7,5 ha rừng đạt 107% KH.Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tiếp tục được duy trì phát triển. Giá trị sản xuất TTCN & DV ước đạt: 4,5 tỷ đồng tăng 33 % so với cùng kỳ.Xây dựng cơ bản được quan tâm, nhiều công trình được đầu tư xây dựng như: khu công sở, trung tâm văn hóa thể thao xã; nhà hiệu bộ và nhà lớp học trường TH&THCS; nhà bảo vệ, tường rào, sân trường Mầm Non; xây dựng hệ thống kênh tiêu thoát lũ cuối suối cá; sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, y tế giáo dục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư huyện ủy biểu dương những kết quả xã Cẩm Lương đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ; Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng lối sống văn minh, thân thiện trong nhân dân; Xác định du lịch, dịch vụ là mục tiêu phát triển kinh tế mũi nhọn của địa phương. Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các phòng, ban, ngành cấp huyệnquan tâm phối hợp giúp Cẩm Lươnggiải quyết những khó khăn vướng mắc, phấn đấu xây dựng xã Cẩm Lương đạt chuẩn Nông thôn mói theo kế hoạch đã đề ra.

Tin: Giang nam

<

Tin mới nhất