Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Hội nghị giao ban khối Kinh tế 6 tháng năm 2020

Đăng ngày 25 - 06 - 2020
100%

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị giao ban khối kinh tế 6 tháng năm 2020 để đánh giá kết quả hoạt động công tác và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2020. Đồng chí Phạm Minh Vũ – Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

6 tháng năm 2020 mặc dù còn gặp khó khăn nhưng với sự chủ động tham mưu của các ngành trong khối, hoạt động công tác trên các lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp; Tài nguyên - môi trường; giao thông vận tải, xây dựng, thương mại, quản lý thị trường; tài chính ngân sách được triển khai đạt kết quả. Công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm được đảm bảo; hoạt động xây dựng cơ bản, dịch vụ, thương mại được tăng cường; công tác quản lý thuế, tài chính ngân sách, tín dụng được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các ngành còn gặp một số khó khăn về: thu ngân sách nhà nước; quản lý kinh doanh chất lượng vật tư, hàng hóa nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ hộ cá thể sang doanh nghiệp, hợp tác xã; đấu giá, đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên khoáng sản; kiểm tra, kiểm soát thị trường…Tại hội nghị các đại biểu đã làm rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, khai thác tài nguyên khoáng sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm; Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác thu chi ngân sách nhà nước, tổ chức cán bộ; Nâng cao chất lượng hoạt động giao thông, thương mại, dịch vụ...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành trong khối kinh tế cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch tích tụ ruộng đất, thực hiện chuyển đổi cây trồng, xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, xã an toàn thực phẩm, xây dựng NTM....Chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở; hoàn thành công tác thu chi ngân sách, thực hiện giải ngân các công trình đúng tiến độ; Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý thị trường, thương mại, dịch vụ và các hoạt động công tác trên lĩnh vực kinh tế./.

Tin: Trần Nghị - Nguyễn Hồng

<

Tin mới nhất