Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 năm 2019

Đăng ngày 24 - 09 - 2019
100%

Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 khóa 142 năm 2019. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Trường – Hiệu trưởng trường Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác. Về phía huyện ta có đồng chí Nguyễn Xuân Tiền – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện. Đồng chí Trần Đức Hùng – Phó Chủ tịch HĐND huyện - Chủ tịch hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện khai mạc lớp học.

      Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao nhận thức cho học viên về nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thấy rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó thắng lợi với những tình huống xảy ra, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩ, xây dựng hệ tư tưởng nhất quán và lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Tham gia lớp học, trong thời gian 12 ngày các học viên được quán triệt 14 chuyên đề bao gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về Quốc phòng An ninh; chiến lược phát triển kinh tế; dân tộc tôn giáo; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung cơ bản của luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩ vụ quân sự, dân quân tự vệ…Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Phòng, chống chiến lược “ diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và một số nội dung khác về công tác Quốc phòng – An ninh.

      Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Trần Đức Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện đề nghị Ban tổ chức lớp học cần chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị phục vụ cho học tập, tổ chức quán triệt nội dung, quy định của lớp học đến từng hội viên. Đối với học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian học tập, công tác; tích cực tiêp thu kiến thức, kỹ năng do giảng viên truyền đạt để vận dụng vào công tác tại cơ quan, đơn vị góp phần củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc./.

<

Tin mới nhất