Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Huyện Cẩm Thủy tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi

Đăng ngày 24 - 09 - 2019
100%

Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Cẩm Thủy là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để các cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên trong toàn huyện nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; đồng thời, qua đó giúp cấp uỷ đánh giá một cách thực chất năng lực, trình độ của báo cáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cũng như lựa chọn hạt nhân tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi các cấp.

      Trong hai ngày 18 và 19/9, Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Cẩm Thủy năm 2019 đã diễn ra sôi nổi, với sự tham dự của 25 thí sinh xuất sắc đến từ các đảng bộ trực thuộc. Hội thi nhằm góp phần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của bối cảnh, tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp cũng như tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng...

      25 chuyên đề dự thi tập trung vào việc quán triệt, phổ biến nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế được dư luận xã hội quan tâm.

      Một số thí sinh đã lựa chọn chuyên đề gắn với tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, như: “Công tác xuất khẩu lao động tại xã Cẩm Long”; “Kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Sơn”; ... Các thí sinh đều đã liên hệ, lấy dẫn chứng sát với tình hình của địa phương, đơn vị để minh hoạ cho phần thi.

      Kết quả, thí sinh Phạm Văn Tiệm – Phó BTTT xã Cẩm Phong với chuyên đề dự thi “Nhận diện “tự diễn biến” “tự chuyển hoá” trong nội bộ” đã xuất sắc giành giải Nhất Hội thi. Ban Tổ chức Hội thi trao 01 giải Nhì, 3 giải Ba, 04giải Khuyến khích cho các thí sinh.

       Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Thông qua Hội thi, Huyện ủy Cẩm Thủy sẽ đẩy  mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng của địa phương./.

<

Tin mới nhất