Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Hội nghị hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Đăng ngày 24 - 02 - 2017
100%

Sáng ngày 24/2, tại Trung tâm hội nghị, Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động và các công văn hướng dẫn của BHXH tỉnh Thanh Hóa cho các đồng chí là thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, do nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của sổ BHXH nên việc triển khai công tác cấp sổ BHXH cho người lao động được quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định của Nhà nước, đồng bộ và đạt được kết quả tốt, thực sự làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người lao động và chủ sử dụng lao động về đổi mới quản lý công tác BHXH. Hệ thống sổ sách để quan lý công tác cấp sổ BHXH được quan tâm đảm bảo đầy đủ yêu cầu quản lý, theo dõi biến động về quá trình làm việc tham gia BHXH, về tiền lương và thu nộp BHXH với việc bổ xung ghi sổ BHXH đến từng người lao động. Tính đến tháng 12/2016, toàn huyện có tổng số 4.516 người đăng ký tham gia BHXH, trong đó: tham gia BHXH tự nguyện là 349 người; Tiếp nhận sổ BHXH của người lao động ở ngoài huyện, ngoài tỉnh chuyển đến là 76 sổ và làm thủ tục chuyển sổ BHXH cho người lao động chuyển ra huyện ngoài và tỉnh ngoài là 48 sổ; Thành lập hội đồng thanh lý sổ BHXH bị hỏng chuyển xuống BHXH tỉnh thanh lý, tiêu hủy 468 sổ…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH trên địa bàn huyện thời gian qua cong bộc lộ những khó khăn hạn chế như: Một số đơn vị sử dụng lao động chưa nhận thức đầy đủ về chính sách BHXH, tầm quan trọng của người lao động; còn nợ đọng BHXH và có biểu hiện chưa tích cực trong việc triển khai cấp số BHXH cho người lao động; Một số bộ phận người lao động nhận thức chưa đầy đủ, biểu hiện khai man hồ sơ, gian lận trong công tác và tuổi đời trong việc lập hồ sơ cấp sổ BHXH… Để khắc phục những vướng mắc trong quản lý công tác quản lý sổ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động, ngày 14/10/2016, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 4027/BHXH-ST về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được BHXH huyện hướng dẫn những nội dung cơ bản thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH gồm: Quy trình rà soát sổ BHXH; Hồ sơ điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH; một số tình huống trong quá trình rà soát sổ BHXH; phương thức bàn giao sổ BHXH; chế độ báo cáo lưu trữ. Hướng dẫn sử dụng chức năng phần mềm về lập danh sách giao nhận sổ BHXH; lập phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH; trả sổ BHXH; lập báo cáo tình hình bàn giao sổ cho người lao động.

Việc trả Sổ BHXH cho người lao động có mục tiêu làm giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp; giúp người lao động tự quản lý, theo dõi quá trình đóng BHXH của mình và kiểm tra kết quả đóng BHXH của đơn vị, khi có sai sót sẽ kịp thời phát hiện và đề nghị cơ quan BHXH điều chỉnh, từ đó đảm bảo lợi ích tối đa của người lao động. Đây là một trong những bước cụ thể hóa quy định của Luật BHXH, thể hiện nỗ lực minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, đồng thời, cũng là bước cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  HN trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các NQ HNTW 7, khóa XII của Đảng(04/07/2018 4:13 CH)

  Hội nghị quán triệt, triển khai NQ của BTV Huyện Ủy(25/05/2018 1:39 CH)

  Huyện Cẩm Thủy: Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai NQ TW 6 khóa XII(08/01/2018 7:31 SA)

  Hội nghị triển khai luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành(13/11/2017 8:24 SA)

  Hội nghị hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động(24/02/2017 1:57 CH)

  Khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho bí thư chi bộ, trường thôn, tổ...(08/11/2016 9:02 SA)

  Hội nghị triển khai quyết định số 49/2015/T.Tg Chính phủ(18/03/2016 9:27 SA)